– Med Machine In a Box kan vi korta leveranstiderna samtidigt som vi säkerställer att slutkunden får en väl beprövad, kvalitetssäkrad maskin installerad av en lokal integratör, säger Martin Sahlman, Product Manager Automation på AP&T. Foto: AP&T.

Jan 10, 2019

Machine In a Box är en paketlösning för linjärautomation


Underlättar för integratörerna.

Linjärrobotar som byggs av standardkomponenter och levereras i färdiga paket för snabb installation. Det är i korta drag AP&T:s kundnära koncept för automation till lokala interna och externa integratörer – Machine In a Box – som nu finns i både USA och Europa.

– Våra automationsprodukter är inte bara nyckelkomponenter i AP&T:s nytillverkade produktionslinjer. Över hälften av de maskiner vi säljer används för automatisering av nya och äldre produktionslösningar eller installeras i andra typer av materialhanteringssystem av lokala integratörer, säger Martin Sahlman, Product Manager Automation på AP&T.

Och det är just för att underlätta för dem och därmed komma närmare slutkunderna som AP&T utvecklat Machine In a Box. Affärsmodellen innebär att integratören svarar för projekthantering och försäljning, medan AP&T:s åtagande är begränsat till att leverera själva automationsutrustningen.

– Med integratörens specifikationer som utgångspunkt tar vi fram en produkt baserad på vårt modulsystem av standardkomponenter. På så sätt kan vi kapa ledtiderna från beställning till leverans rejält, samtidigt som vi säkerställer att slutkunden får en väl beprövad, testad, kvalitetssäkrad maskin av en lokal aktör.

I Nordamerika har AP&T framgångsrikt använt konceptet via sitt regionala kontor sedan 2011. Från och med i år är det också möjligt att köpa automationsprodukter från AP&T:s Europakontor i Tyskland, med de fördelar det innebär i form av lokal projekthantering, försäljning och service. Samtidigt arbetar AP&T för att ytterligare utöka sitt nätverk av externa integratörer för att nå en ännu bredare krets av slutkunder.

De två första kunder som valt en Machine In a Box-lösning från AP&T i Tyskland, är en vitvaruproducent och en tillverkare av medicinteknisk utrustning som fått AP&T:s linjärrobotar integrerade i sina produktionslinjer. I båda fallen används utrustningen för plåtformning, men AP&T:s linjärrobotar utnyttjas också i helt andra branscher.

– Javisst, vår teknik lämpar sig lika bra för hantering av livsmedel, glas, träprodukter och däck, för att nämna några exempel. Vi är visserligen redan en av de största aktörerna inom standardiserade moduluppbyggda linjärrobotar, men genom att bredda marknaden med fler användningsområden och nya interna och externa integratörer vill vi nå ännu fler kunder med förstklassiga och konkurrenskraftiga produkter, säger Martin Sahlman.
Loading...

MEST LÄSTA

  Annons
 • Låt roboten sköta gradningen

  Gradning är en ständigt återkommande stötesten för alla aktörer i svensk industri. Här finns enorma besparingar att göra, menar Roger Cronholm på Schunk.
  243

SENASTE NYTT

 • Reportage

  Dubbelmässa breddas med automotivefokus

  Den 27-28 mars arrangeras Advanced Engineering parallellt med Elektronikmässan, smart för både utställare och besökare eftersom mässornas målgrupper tangerar varandra.
  49