Foto: Lars Forsstedt

Apr 2, 2020

Corona: LO-ekonomerna föreslår fler åtgärder för vanligt folk


Regeringen har presenterat flera kraftfulla åtgärder, men de kommer inte att räcka.

Inför heltidspermittering med statligt stöd, höj de generella statsbidragen till kommuner och regioner med minst 30 miljarder, samt permanenta förbättringarna i a-kassan. Det föreslår LO-ekonomerna i en ny lägesrapport.

- Regeringen har presenterat flera kraftfulla åtgärder, men de kommer inte att räcka. Utgångspunkten för den ekonomiska politiken bör vara att staten har ansvar för att livskraftiga företag finns kvar och att vanligt folk inte står utan försörjning, säger Ola Pettersson, chefsekonom på LO.

LO-ekonomernas bedömning är att Sverige drabbas av en kraftig ekonomisk nedgång under andra kvartalet. Jämfört med samma period förra året minskar BNP med 14 procent. LO-ekonomerna bedömer även att en arbetslöshet på över 10 procent under de närmaste månaderna inte kan uteslutas.

- Det är av yttersta vikt för hela samhället att denna period används för att rusta arbetskraftens humankapital och anställningsbarhet genom kompetens- och utbildningsinsatser.

Läs hela lägesrapporten på lo.se

LOLoading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT