Jan Moström

Jan Moström. Foto: LKAB.

Feb 11, 2020

Stabilt LKAB ökar vinsten


Gruvjätten levererar ett starkt resultat och dubblar utdelningen.

Omsättningen för helåret 2019 ökade till 31 260 (25 892) Mkr och rörelseresultatet stärktes till 11 788 (6 869) Mkr, vilket motsvarar en ökning om 72 procent. Resultatförbättringen beror i huvudsak på högre järnmalmspriser och en starkare dollarkurs. Lägre försäljning har bidragit negativt. Det operativa kassaflödet för helåret ökade till 6 981 (3 386) Mkr. Förbättringen beror främst på det starkare resultatet och lägre investeringsutbetalningar. Högre utbetalningar för samhällsomvandling påverkade negativt. Årets resultat uppgick till 10 173 (5 274) Mkr och styrelsen föreslår till årsstämman att ordinarie utdelning ska uppgå till 6 104 (3 164) Mkr.

För det fjärde kvartalet ökade omsättningen till 6 947 (6 911) Mkr och rörelseresultatet ökade till 2 047 (1 900) Mkr. Resultatförbättringen är främst ett resultat av en starkare dollarkurs och lägre kostnader för avsättningar för samhällsomvandling. Lägre priser för högförädlade järnmalmsprodukter och lägre leveransvolymer under kvartalet påverkade negativt.

-Det gläder mig att vi levererar ett starkt resultat trots en osäker marknad och stora investeringar inom såväl de pågående samhällsomvandlingarna som i våra framtidsprojekt. Vi kan inte påverka marknadsvillkoren, men vi kan säkra vår egen konkurrenskraft. Det gör vi genom att optimera produktionen i befintliga strukturer samtidigt som vi utvecklar framtidens hållbara och effektiva järnmalmsproduktion, säger Jan Moström, vd och koncernchef på LKAB.

LKAB meddelande under kvartalet att en ny koncernstruktur kommer att gälla från och med 1 januari 2020. De tre divisionerna Norra, Södra respektive Specialprodukter blir två affärsområden, Järnmalm och Specialprodukter. Avdelningen för Kommunikation bildar en ny enhet – Kommunikation och klimat. Förändringen är ytterligare ett steg i utvecklingen mot en mer decentraliserad organisation.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT