lkab narvik

LKAB Narvik. Foto: Fredric Alm.

Oct 28, 2020

LKAB rekordlevererar


Prisbilden och högre kostnader drar dock ned resultatet.

LKAB levererar ett starkt kvartal och leveranserna når en rekordnivå på 7,6 Mt. Effekten på rörelseresultatet motverkas dock av en lägre dollarkurs och ett lägre pris för högförädlade järnmalmsprodukter samt högre kostnader.

Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 9 333 (7 751) Mkr, en ökning motsvarande 20 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet minskade till 2 955 (3 128) Mkr. Effekten från höga leveransvolymer motverkas av en lägre dollarkurs, samt ett lägre pris på högförädlade järnmalmsprodukter och högre kostnader. Högre kostnader är främst relaterat till den omfattande seismiska händelse som inträffade i Kirunagruvan i maj detta år samt högre kostnader för avsättning till samhällsomvandling.

Ökad omfattning av prospektering samt kostnader till följd av förlängda underhållsstopp påverkar även resultatet. Operativt kassaflöde uppgick till 1 651 (2 480) Mkr och påverkas av högre utbetalningar för samhällsomvandlingarna jämfört med motsvarande period föregående år.

Produktionen för kvartalet uppgick till 6,8 (7,3) Mt. Minskningen jämfört med motsvarande period föregående år är främst en följd av åtgärder kopplat till covid-19 samt påverkan från den seismiska händelse som inträffade i Kirunagruvan. Sett till årets tre första kvartal ökade såväl produktion som leveranser jämfört med föregående år.

Den direkta påverkan av covid-19 har hittills främst varit kopplad till produktionen där underhållsstopp har förlängts för att minska kontaktytor och minimera risken för smittspridning. Situationen kräver fortsatt flexibilitet och åtgärder i verksamheten.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT