Foto: LKAB.

Feb 15, 2021

LKAB levererar ett starkt resultat


Höga leveransvolymer och stigande globala järnmalmspriser.

På fredagen publicerade gruvbolaget LKAB delårsrapport för fjärde kvartalet.

Under fjärde kvartalet ökade LKAB såväl nettoomsättning som rörelseresultat jämfört med samma period föregående år. Omsättningen uppgick till 9 082 (6 947) Mkr och rörelseresultatet till 3 625 (2 047) Mkr. Högre pris på högförädlade järnmalmsprodukter motverkades av lägre dollarkurs och högre kostnader påverkar även under kvartalet. 

LKAB ökade nettoomsättningen för helåret 2020 med 2 654 Mkr till 33 914 (31 260) Mkr, där högre leveransvolymer motverkades av en lägre dollarkurs. Rörelseresultatet uppgick till 11 654 (11 788) Mkr och påverkades även av en högre kostnadsnivå jämfört med föregående år, vilket främst är till följd av den seismiska händelsen i gruvan i Kiruna i maj och förlängda underhållsstopp till följd av åtgärder kopplat till covid-19. Ökade framtidssatsningar avseende prospektering och utvecklingsprogram bidrog även till högre kostnader för året.

-Situationen under året har krävt flexibilitet i verksamheten men fortsatt höga leveransvolymer gör att vi presenterar ett starkt resultat för 2020. Ett LKAB väl rustat för framtiden, säger Jan Moström, vd och koncernchef LKAB.

Produktion och leveranser 
LKAB presenterar fortsatt höga leveranser vilka ökade för såväl helåret som kvartalet och uppgick till 28,5 (24,9) Mt för helåret respektive 7,0 (6,5) Mt för kvartalet. 

Åtgärder kopplade till covid-19 samt effekterna av den seismiska händelsen i Kirunagruvan har påverkat produktionen under större delen av året. Produktionen för helåret uppgick till 27,1 (27,2) Mt och för kvartalet till 6,8 (7,2) Mt. 

-Vi uppnår goda nivåer trots påverkan från pandemin och kapacitetsbortfall i Kirunagruvan. Lönsamheten bygger på höga volymer och en effektiv produktion och är en förutsättning för LKAB:s framtida investeringar för en koldioxidfri och konkurrenskraftig verksamhet bortom 2060, säger Jan Moström.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT