Foto: LKAB.

May 18, 2020

LKAB-gruva utrymd på grund av sättningar


Största skalvet i Sverige sedan 2008.

​Sättningarna kändes av rejält både i samhället och under jord varför gruvan i Kiruna utrymdes. Dessa inträffade kl. 03.11 på måndagmorgonen i liggväggen, block 22, 1108 meters avvägningsnivå. Vid tillfället befann sig 13 personer under jord och dessa evakuerades.

Klockan 06.45 släpptes bergmekaniker ner till vissa områden för besiktning. Bergutfall har noterats på flertal ställen men omfattningen kan inte bedömas innan besiktning är genomförd.

Storskalig brytning efter malm i underjordsgruvor kan ge upphov till så kallad seismisk aktivitet, vilket betyder att det uppstår skakningar, eller skalv, i berggrunden. 

Enligt seismologen Björn Lund, Uppsala universitet, uppgick magnituden till 4,8 enligt preliminära mätningar. Det är det största gruvskalvet som någonsin uppmätts i Sverige. Det skriver Aftonbladet.

– Det är mycket större än skalvet i Kirunagruvan i februari 2008, då man hade ett dödsfall. Då var magnituden 3,2, säger Björn Lund.

Måndagmorgonens skalv är det kraftigaste i Sverige, även om man räknar med skalv som inte är gruvrelaterade, sedan en jordbävning i Sjöbo 2008.

– År 2008 hade vi skalv i den här storleken. Innan dess får man gå tillbaka till 1986, säger Björn Lund.

Gruvan är avstängd tillsvidare och beslut om dagens produktion beräknas till efter kl. 12.00
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT