Upptäck skada eller förorening i maskiner och utrustning som använder APROL. Vibrationsmätningarna visualiseras nu i en interaktiv 3D-grafik.

Feb 28, 2017

Lättare att upptäcka skador i maskiner med 3D


Nu är det enklare än någonsin att upptäcka skador eller föroreningar i maskiner och utrustning med B&Rs processtyrningssystem APROL. Vibrationsmätningarna visualiseras nu i en interaktiv 3D-grafik för att hjälpa anläggningsoperatörer och underhållstekniker att optimera prestandan.

Tillståndsövervakning i tredje dimensionen

Lättare att upptäcka skador i 3D

Tydlig överblick över FFT

Vibrationsmätningssystemet använder en snabb Fouriertransform (FFT) för att identifiera störfrekvenser. 3D-grafiken gör att resultaten blir enkla att tolka. Medan flera mätserier visas samtidigt, kan förändringar i mätpunkter upptäckas vid första anblick.

Automatiska harmoniska beräkningar
Genom att beräkna övertoner kan man identifiera vilken frekvens som orsakar en vibration. Den första övertonen definieras manuellt genom att välja en maxfrekvens. De återstående övertoner beräknas automatiskt och visas i 3D-grafik.

Upptäck skador tidigt
Märkning av sidband hjälper till att identifiera fel för specifika frekvenser. Användaren definierar basbandet och det första sidobandet manuellt. APROL beräknar sedan automatiskt och belyser de återstående sidobanden. Dessa verktyg hjälper användarna att identifiera skadefrekvenser snabbt och enkelt för en tidig upptäckt av skada eller förorening.

3dLoading...

MEST LÄSTA

    Annons
  • Svetsproduktivitet i toppklass med X5 FastMig

    Svetsarens yrkesskicklighet är självklart grundläggande för snabb och effektiv svetsning, men den kan inte utnyttjas fullt ut om den inte matchas med rätt utrustning. Hur kan en svetsmaskin öka bågtidsfaktorn och skapa en produktivitet i toppklass?
    80

SENASTE NYTT