Feroglide TM. Foto: Diamorph.

Nov 20, 2018

Latour avyttrar materialföretag


Säljer till brittiska Epiris Fund II.

Investment AB Latour (publ) har träffat avtal om att avyttra hela sitt aktieinnehav i Diamorph på totalt 14 923 571 aktier, motsvarande 28,2 procent av kapitalet, i samband med att brittiska Epiris Fund II förvärvar samtliga aktier i Diamorph. Epiris har en lång historik av framgångsrika investeringar, och vi betraktar Epiris som en ägare som säkerställer den framtida utvecklingen av Diamorph.

Diamorph levererar avancerade materiallösningar för särskilt krävande industriella tillämpningar. Materialen förekommer bland annat i tåg, ubåtar, vattenkraftstationer och byggnader världen över.

Diamorphkoncernen har en global kundbas med kunder i cirka 60 länder och knappt 300 medarbetare inom produktion och försäljning fördelade på två enheter i Storbritannien och Tjeckien. Säljpersonal finns också i Sverige, USA, Tyskland, Frankrike och Italien.

Latour har varit delägare i Diamorph sedan 2012. Försäljningen är en konsekvens av beslut som fattats med stöd från över 90 procent av bolagets aktieägare. Köpeskillingen för Latours del uppgår till cirka 290 Mkr. Latours investerade kapital uppgår till 164 Mkr. Affären förväntas slutföras i januari 2019, under förutsättning att vissa villkor uppfyllts dessförinnan.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

  • PLAY: Nynas med 90 år på nacken

    I veckan avslutades en av Sveriges största rekonstruktioner. Företaget grundat av Axel Ax:son Johnson fick som Sveriges första raffinaderi stor betydelse under andra världskriget och för bilismens framväxt.
    36