Latour Jan Svensson

Jan Svensson. Foto: Latour.

Aug 20, 2019

Rekordkvartal för Latour


Men vd ser orosmoln.

Industriföretagen i Latour ökade orderingången i kvartalet med 12 procent till 3 570 (3 192) Mkr, innebärande en ökning för jämförbara enheter med 3 procent justerat för valutaeffekter. Nettoomsättningen ökade med 18 procent till 3 512 (2 983) Mkr, en ökning för jämförbara enheter med 8 procent justerat för valutaeffekter. Rörelseresultatet ökade med 28 procent till 507 (397) Mkr, motsvarande en rörelsemarginal på 14,5 (13,3) procent för kvarvarande verksamheter. 

Vd Jan Svensson beskriver perioden som ett ”rekordkvartal” men säger samtidigt att det "blir alltmer tydligt att vi står inför en avmattning."

"Vi kan konstatera att den organiska tillväxten i de helägda bolagen är något lägre under den senare delen av kvartalet. Det är emellertid inte en generell nedgång utan snarare relativt spridda tecken från olika branscher och olika marknader," säger han i rapporten.

"Det är således svårt att vara alltför precis i sina uttalanden. Våra verksamheter står dock bra positionerade och är väl förberedda inför en eventuell bredare konjunkturnedgång."

Latours verksamhet bedrivs i huvudsak i två grenar, en helägd industrirörelse och en portfölj med börsnoterade innehav. 

Med den stabila resultatutvecklingen i ryggen tänker Latour med oförminskad takt fortsätta satsa på produktutveckling, försäljning och marknadsföring inom sina affärsområden och konsekvent fortsätta leta lämpliga förvärvskandidater att komplettera den organiska tillväxten med.
 • Jan 29, 2020

  Latour förvärvar

  Nyheter Köper en ledande tillverkare av elektriska drivaggregat.
  104
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Reportage

  Hur digitaliserad är svetsning?

  Vi har börjat vänja oss vid digitala verktyg i tillverkningsindustrin med en ständig tillströmning av smarta lösningar, men hur smart är svetsningen idag? Vi frågar Marcus Lyberg på Nitator Stainless Steel.
  126