Oct 10, 2019

Laserrök - ett hälsofarligt ämne


Lasermärkning, lasergravering, lasersvetsning med flera är tekniker som vi alla känner till, men hur många av oss känner till att laserröken är ett hälsofarligt ämne?

Vid laserbearbetning av metall frisläpps damm som innehåller tungmetaller och vid laserbearbetning av legerade metaller frisätts ämnen som nickel, kobolt och krom. I värsta fall tas alla dessa ämnen upp av kroppen, vilket kan leda till ökad cancerrisk, sjukdomar på andningsorganen och problem med det kardiovaskulära systemet. 

Hur skyddar ni er mot farliga partiklar i inandningsluften?
Alla föroreningar oavsett storlek påverkar människor, maskiner och miljö. Det är en skyldighet att se till så att utsugs- och filtreringstekniken fungerar på arbetsplatsen för att skydda de anställdas hälsa på ett tillförlitligt sätt. Våra luftvägar är utrustade med försvarsmekanismer, men tyvärr så räcker dessa inte till när vi utsätts för miljöer med t.ex damm, rök och dimma av olika slag. Den yta i lungblåsorna (alveolerna) som kommer i kontakt med inandningsluften är cirka 90 kvadratmeter och på den stora ytan kan många små olika partiklar fastna.

Anslut ett utsugs- och filtreringsaggatet vid källan
Aggregatserien LAS täcker upp hela området med utsugssystem och filterteknologi för laserrök och laserdamm - för alla branscher och alla typer av applikationer. Det är av mycket stor vikt att det blir rätt sorts aggregat med rätt antal filter och rätt sorts filter. 
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT