Meson Laholm

Foto: Meson.

Jun 12, 2019

Laholmsföretag förvärvar LK Valves


Förvärvet omfattar även den väletablerade drift- och produktionsanläggning i Changzhou, Kina.

Meson AB i Laholm, leverantör av marin och marinflödesteknik, har tecknat ett avtal om att förvärva LK Valves (Marine Flow Control), en ledande producent och leverantör till den globala marina industrin.

- Detta är ett strategiskt och viktigt steg för Meson, genom en starkare plattform och förbättrade möjligheter skapar vi förutsättningar att betjäna våra kunder på ett ännu bättre sätt än idag, säger Anders Ruth, VD för Meson.

Förvärvet omfattar LK Valves väletablerade drift- och produktionsanläggning i Changzhou, Kina. Detta kommer att addera ytterligare en dimension inom produktion till den nuvarande verksamheten inom Meson, vilket skapar synergier som en förbättrad leveranskedja, en ökad kvalitetskontroll, en produktutvecklingsförmåga och en mer konkurrenskraftig prissättning: 
- Teamet och anläggningen i Kina kommer att bli ett viktigt tillskott till vår verksamhet och öppna upp för nya affärsmöjligheter för Meson, säger Anders Ruth.

Anders Johansson, VD för LK Valves, ser också fram emot förvärvet:
- Det finns en perfekt matchning mellan våra bolag, eftersom vi kompletterar varandra mycket bra när det gäller kunder, kundsegment, marknader, försäljningsnätverk, produktportfölj, produktion och kompetens. Tillsammans kommer vi att vara mycket starkare än som separata bolag, vilket är exakt det du söker vid ett förvärv, säger Anders Johansson.

Förvärvet innebär att de två bolagen kommer att gå ihop och drivas vidare under namnet Meson, men givetvis kommer det att finnas en övergångsperiod: 
- Vi kommer att göra vårt yttersta för att säkerställa en smidig övergång utan serviceavbrott och vi är förberedda på att hantera alla oväntade utmaningar, avslutar Anders Ruth.

MESON ingår i Indutrade Group och är en ledande leverantör av marin och marinflödesteknik med expertis inom marinventiler, ställdon och komponenter och över 5000 olika varor i lager. MESON grundades 1997 och har sitt huvudkontor i Laholm. Företaget har 60 anställda i Laholm och i dotterbolagen i Norge, Danmark, Rumänien, Spanien, Turkiet och Singapore.

LK Marine Flow Control är en ledande tillverkare och leverantör av produkter och lösningar till den globala marina industrin. LK anlitas för sin systemexpertis, erbjuder kompletta övervaknings- och styrsystem samt anpassade lösningar med manöverdon och ventiler av hög kvalitet. 

Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT