Jul 11, 2019

Lägre produktionstakt sänkte resultatet för Bulten i Q2


Bulten meddelade att resultatet för det andra kvartalet påverkades negativt med cirka 25 MSEK på grund av lägre produktionstakt för att anpassa lagernivån.

- Under andra kvartalet fortsatte den nedgång på personbilsmarknaden som inleddes under andra halvåret 2018 och marknadsläget har återspeglats i Bultens lägre volymer, kommenterar koncernchef och vd Anders Nyström.
- Nettoomsättningen minskade med -3,5 procent. Resultatet har påverkats negativt av en lägre produktionstakt i syfte att balansera varulagernivåerna mot efterfrågan men även av en lägre försäljning, framförallt under slutet av kvartalet. Den lägre produktionstakten har medfört reduktion av varulager enligt plan men också resulterat i ett lägre utnyttjande av produktionsenheternas kapacitet och därmed en underabsorption av fasta kostnader. Ambitionen att anpassa lagernivåerna har tidigare kommunicerats i samband med delårsrapporten för första kvartalet. Underabsorptionen påverkade resultatet negativt med cirka 25 MSEK under det andra kvartalet.
- Vi är inte nöjda med utvecklingen under kvartalet men produktionsanpassningen har varit nödvändig i nuvarande marknadsläge, fortsätter Nyström. I dagsläget är efterfrågan fortsatt svagare jämfört med föregående år och volymerna avseende de nya kontrakten har fått en mer utdragen upprampning. Givet dessa förutsättningar kommer produktionstakten fortsatt att vara lägre i början av kvartal tre. En översyn av verksamhetens kostnader har initierats för anpassning till rådande marknadsläge.
- Som tidigare aviserats har Bulten erhållna kontrakt till ett årligt värde om drygt en halv miljard kronor vid full takt 2021. Under första halvåret har vi dessutom tagit flera mindre kontrakt vars sammanlagda årliga värde uppgår till cirka 20 MSEK utöver de tidigare redan aviserade om cirka 130 MSEK.

Nettoomsättningen uppgick till 781 (810) MSEK, en minskning med -3,5% jämfört med samma period föregående år.
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 21 (57) MSEK, vilket motsvarar en rörelse­marginal på 2,7 (7,1)%.
Justerat rörelseresultat (EBIT) för omlokaliseringskostnader i Kina uppgick till 27 (57) MSEK, vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal på 3,4 (7,1)%.
Resultat efter skatt uppgick till 14 (40) MSEK.
Orderingången uppgick till 752 (855) MSEK, en minskning med -12,0% jämfört med samma period föregående år.
Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 52 (54) MSEK.
Resultat per aktie uppgick till 0,71 (1,99) SEK.

JANUARI – JUNI

Nettoomsättningen uppgick till 1 591 (1 663) MSEK, en minskning med -4,3% jämfört med samma period föregående år.
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 79 (124) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 4,9 (7,4)%.
Justerat rörelseresultat (EBIT) för omlokaliseringskostnader i Kina uppgick till 86 (124) MSEK, vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal på 5,4 (7,4)%.
Resultat efter skatt uppgick till 58 (88) MSEK.
Orderingången uppgick till 1 485 (1 634) MSEK, en minskning med -9,1% jämfört med samma period föregående år.
Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -5 (80) MSEK.
Resultat per aktie uppgick till 2,83 (4,42) SEK.
Nettoskulden uppgick till 595 (118) MSEK. Nettoskuld (exklusive finansiell leasing) uppgick till 347 (80) MSEK.
Soliditeten uppgick till 54,8 (66,0)% vid periodens slut. Soliditet (exklusive finansiell leasing) uppgick till 59,4 (66,0)%.

Q2 • Oct 15, 2019

  Familjen Schmidt som i skärande bearbetning

  Reportage När Reinar var 7 år svarvade han häftstift medan brodern Erik, 5 år, matade stången från hallen. Idag arbetar tre generationer i familjeföretaget där gängverktyg alltid har varit huvudprodukten.
  276
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Reportage

  Familjen Schmidt som i skärande bearbetning

  När Reinar var 7 år svarvade han häftstift medan brodern Erik, 5 år, matade stången från hallen. Idag arbetar tre generationer i familjeföretaget där gängverktyg alltid har varit huvudprodukten.
  276
 • John Ericson MAF Reportage

  Säljaren som blev vd

  Redan som nybakad ingenjör fick han anställning som säljare på maskinhandelsföretaget. Idag är han vd och sätter upp riktlinjerna, men han är inte den som detaljstyr.
  391

 • Teknik

  Laserrök - ett hälsofarligt ämne

  Lasermärkning, lasergravering, lasersvetsning med flera är tekniker som vi alla känner till, men hur många av oss känner till att laserröken är ett hälsofarligt ämne?
  14