Jul 11, 2019

Lägre produktionstakt sänkte resultatet för Bulten i Q2


Bulten meddelade att resultatet för det andra kvartalet påverkades negativt med cirka 25 MSEK på grund av lägre produktionstakt för att anpassa lagernivån.

- Under andra kvartalet fortsatte den nedgång på personbilsmarknaden som inleddes under andra halvåret 2018 och marknadsläget har återspeglats i Bultens lägre volymer, kommenterar koncernchef och vd Anders Nyström.
- Nettoomsättningen minskade med -3,5 procent. Resultatet har påverkats negativt av en lägre produktionstakt i syfte att balansera varulagernivåerna mot efterfrågan men även av en lägre försäljning, framförallt under slutet av kvartalet. Den lägre produktionstakten har medfört reduktion av varulager enligt plan men också resulterat i ett lägre utnyttjande av produktionsenheternas kapacitet och därmed en underabsorption av fasta kostnader. Ambitionen att anpassa lagernivåerna har tidigare kommunicerats i samband med delårsrapporten för första kvartalet. Underabsorptionen påverkade resultatet negativt med cirka 25 MSEK under det andra kvartalet.
- Vi är inte nöjda med utvecklingen under kvartalet men produktionsanpassningen har varit nödvändig i nuvarande marknadsläge, fortsätter Nyström. I dagsläget är efterfrågan fortsatt svagare jämfört med föregående år och volymerna avseende de nya kontrakten har fått en mer utdragen upprampning. Givet dessa förutsättningar kommer produktionstakten fortsatt att vara lägre i början av kvartal tre. En översyn av verksamhetens kostnader har initierats för anpassning till rådande marknadsläge.
- Som tidigare aviserats har Bulten erhållna kontrakt till ett årligt värde om drygt en halv miljard kronor vid full takt 2021. Under första halvåret har vi dessutom tagit flera mindre kontrakt vars sammanlagda årliga värde uppgår till cirka 20 MSEK utöver de tidigare redan aviserade om cirka 130 MSEK.

Nettoomsättningen uppgick till 781 (810) MSEK, en minskning med -3,5% jämfört med samma period föregående år.
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 21 (57) MSEK, vilket motsvarar en rörelse­marginal på 2,7 (7,1)%.
Justerat rörelseresultat (EBIT) för omlokaliseringskostnader i Kina uppgick till 27 (57) MSEK, vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal på 3,4 (7,1)%.
Resultat efter skatt uppgick till 14 (40) MSEK.
Orderingången uppgick till 752 (855) MSEK, en minskning med -12,0% jämfört med samma period föregående år.
Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 52 (54) MSEK.
Resultat per aktie uppgick till 0,71 (1,99) SEK.

JANUARI – JUNI

Nettoomsättningen uppgick till 1 591 (1 663) MSEK, en minskning med -4,3% jämfört med samma period föregående år.
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 79 (124) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 4,9 (7,4)%.
Justerat rörelseresultat (EBIT) för omlokaliseringskostnader i Kina uppgick till 86 (124) MSEK, vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal på 5,4 (7,4)%.
Resultat efter skatt uppgick till 58 (88) MSEK.
Orderingången uppgick till 1 485 (1 634) MSEK, en minskning med -9,1% jämfört med samma period föregående år.
Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -5 (80) MSEK.
Resultat per aktie uppgick till 2,83 (4,42) SEK.
Nettoskulden uppgick till 595 (118) MSEK. Nettoskuld (exklusive finansiell leasing) uppgick till 347 (80) MSEK.
Soliditeten uppgick till 54,8 (66,0)% vid periodens slut. Soliditet (exklusive finansiell leasing) uppgick till 59,4 (66,0)%.

Q2Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • 17137_NORD-NORDAC-PRO-SK-500P-converter Teknik

  Ny frekvensomriktare från NORD

  Med NORDAC PRO SK 500P lanserar NORD DRIVESYSTEMS en serie frekvensomriktare med senaste komponentteknik och ultimata nivåer av funktionalitet, konnektivitet och modularitet. Omriktarna har ett imponerande antal gränssnitt för kommunikation och fältbussar, innovativa egenskaper liksom ett antal expansionsmöjligheter så att de lätt kan integreras i alla typer av automationsarkitektur.
  6
 • Förbättrade prestanda med Silent Tools™ Teknik

  Vibrationsdämpade CoroBore® 825 förbättrar säkerhet och produktivitet

  Specialisten på skärverktyg och verktygssystem Sandvik Coromant lanserar en ny generation CoroBore® 825 vibrationsdämpade finuppborrningsverktyg. Systemet använder Silent Tools™-teknik, med dämpkroppar som är dimesionerade specifikt för att passa alla adapterstorlekar i sortimentet och ge användaren maximala prestanda.
  11
 • Bosch kopplar batteriladdaren till molnet. Teknik

  Bosch förlänger livet på batterier i elfordon med molnlösning

  Battericeller åldras snabbare beroende på livsföring precis som cellerna i människokroppen. Bosch har nu utvecklat en molntjänst som kompletterar det traditionella batterihanteringssystemet i elfordon där laddningsdata från ett flertal elfordon i realtid kan nyttjas för både effektivare och skonsammare laddning.
  14