Foto: Hans och Pia Nordlander, Jernkontoret.

Jul 14, 2020

Lägre produktionstakt för stål första halvåret


Statistik för första halvåret visar det i en rapport från Jernkontoret.

Under första halvåret 2020 producerades det sammanlagt 2 358 tusen ton råstål i Sverige. Det är en minskning med 7,8 procent jämfört med motsvarande period 2019, enligt statistik från Jernkontoret.

Under juni månad uppgick den svenska råstålsproduktionen till 333 tusen ton, vilket är en minskning med 7,9 procent jämfört med juni 2019.

Det första kvartalet minskade råstålsproduktion med 4,6 procent jämfört med motsvarande period 2019. Under det andra kvartalet minskade produktionen med 11,2 procent.

Produktionsstatistiken sammanställs av Jernkontoret och bygger på uppgifter från elva ståltillverkare i Sverige.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT