Vera Roadshow

Ulrika Lindstrand, ordförande på Sveriges Ingenjörer, talade på Vera Roadshow. Foto: Sveriges Ingenjörer.

Sep 16, 2019

Kvinnor rejält underrepresenterade i ingenjörsutbildningar


Ingenjörsutbildningarna är nu de enda yrkesutbildningarna på högskolan där kvinnorna fortsatt är tydligt underrepresenterade. På torsdagen nådde Vera Roadshow Stockholm och KTH.

Fler kvinnor behövs inom teknikområdet – av jämställdhetsskäl, för att ge individen möjligheter samt för att tillgodose ökade rekryteringsbehov. Men utbildningarna till högskoleingenjör och civilingenjör är nu de enda yrkesutbildningarna på högskolan där kvinnorna fortsatt är tydligt underrepresenterade. Det visade en rapport tidigare i år som Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) tagit fram i samarbete med Teknikföretagen och Sveriges Ingenjörer. 

Rapporten har varit en stående programpunkt under Vera Roadshow #IngenjörSomVera, som under 2019 genomförs på 12 lärosäten med tekniska utbildningar. Namnet Vera kommer från Sveriges första kvinnliga ingenjör Vera Sandberg, som tog sin examen 1917. Vera Sandberg studerade på Chalmers och var enda kvinna bland 500 manliga studenter. Under turnén pratar IVAa om kvinnor i ingenjörsyrket och den tekniska obalans som påvisas i rapporten.

På torsdagen nådde turnén KTH - Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. På plats på Vera Roadshow på KTH var bland andra KTH:s första kvinnliga rektor Sigbritt Karlsson och IVA:s vd Tuula Teeri. Tekniksprånget, Teklafestivalen, Giants och de KTH-grundade Womengineer och imagi Lab stod på programmet samt information om Sveriges Ingenjörers arbete, om KTH Equality Office och KTH Innovation’s jämställdhetsarbete. Eftermiddagen avslutades med mingel och förtäring.  

Kvinnors intresse ökar långsamt, men enligt rapporten är andelen kvinnor som antas till ingenjörsprogrammen fortfarande endast mellan 25 och 30 procent.

Som jämförelse är andelen kvinnor 51 procent på utbildningarna till civilekonom, 54 procent till läkare och 57 till jurist. Totalt för de tio populäraste yrkesutbildningarna är andelen kvinnliga sökande 58 procent. Inom alla områden utom teknik- och officersutbildningen är könsfördelningen jämn eller så dominerar kvinnor. 

- Kvinnorna behövs för att Sverige ska möta det stora behovet av arbetskraft inom teknikyrken. Vi vill bidra med fakta och kunskap för att skapa bättre förutsättningar för kvinnor att nå längre i karriären, säger Tuula Teeri, vd IVA.

rapporten Teknisk obalans? Kvinnor och män i teknik kartlägger IVA tillsammans med Sveriges Ingenjörer och Teknikföretagen hur det ser ut för flickor och kvinnor i allt från matematikstudier till ingenjörsyrket. 

Turnéplan för Vera Roadshow 2019

26 februari Luleå
8 mars Linköping
15 mars Göteborg
21 mars Halmstad
12 september Stockholm

20 september Örebro
9 oktober Umeå
22 oktober Skövde
24 oktober Jönköping
29 oktober Lund
7 november Blekinge
13 november Uppsala
20 november Eskilstuna
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT