3DEXPERIENCE ger Kvaser bättre kontroll över hela produktlivscykelhanteringen. Bild: Dassault Systèmes.

Feb 3, 2017

Kvaser väljer Dassault Systèmes för produktutveckling


Kvaser levererar till en rad olika branscher, däribland fordonsindustrin, sjöfart, automation, tillverkning samt medicinsk utrustning.

Kvaser, en ledande utvecklare av avancerade CAN-lösningar (Controller Area Network) och tillhörande bussteknologi, har implementerat Dassault Systèmes ENOVIA-lösning, som drivs av företagets 3DEXPERIENCE-plattform. Målet är att Kvaser ska bli mer effektivt i framtagandet av prototyper, samt bli bättre i sina processer kring tillverkning, service och underhåll, där ledtiden är avgörande. Dassault Systèmes nya partner Triacon säkrade samarbetet med Kvaser genom att utveckla ett gränssnitt som gör att användare kan arbeta med 3DEXPERIENCE-plattformen integrerad med ECAD-verktyget Altium Designer. På så sätt kan små och medelstora teknikföretag dra nytta av kraften i 3DEXPERIENCE-plattformen för att öka sin produktivitet och prestanda.

CAN-specialisten Kvaser har sitt huvudkontor i Mölndal och 30 anställda som arbetar inom ett globalt nätverk med fler än 100 samarbetspartners. Kvaser har mer än 30 års erfarenhet i branschen och erbjuder drygt 60 produkter till kunder över hela världen. All forskning, utveckling och produktion sker i Sverige och företaget levererar till en rad olika branscher, däribland fordonsindustrin, sjöfart, automation, tillverkning samt medicinsk utrustning.

Genom att använda Altium Designer-gränssnittet och ENOVIA-lösningen kan Kvaser samla data från forskning och utveckling, samt produktinformation, på ett och samma ställe. Det strategiska målet är att få ett bättre och mer effektivt samarbete mellan företagets olika avdelningar (marknadsföring, forskning och utveckling, inköp, service med flera). Att kunna dra fördelar av synergier i utvecklingsprocessen och upprätta mer effektiva processer är avgörande för att företag inom den expansiva tekniksektorn ska kunna vara konkurrenskraftiga i den snabba utvecklingstakten av produkter.

– Tack vare ENOVIA kan vi få full insyn i våra produktutvecklingsprocesser, vilket gör att vi kan samarbeta bättre, både internt och externt med partners. Spårbarheten hjälper oss att förbättra vår effektivitet och kvaliteten på vårt arbete. Tack vare det sömlösa gränssnittet kan vi överbrygga klyftorna mellan våra system, vilket är särskilt fördelaktigt ju mer komplexa produkterna blir. Detta är av stor vikt för oss; allt eftersom mängden produkter och deras komplexitet ökar, är det svårt att hålla reda på allt manuellt, säger Lars-Berno Fredriksson, vd för Kvaser.

Implementeringen genomförs av Triacon, som är återförsäljare för Dassault Systèmes och specialister på inbäddade system. Förutom Altium Designer marknadsför företaget ett antal verktyg för inbäddad utveckling, inklusive XJTAG och iSystem. Kvaser beräknar att ENOVIA kommer att användas fullt ut i slutet av 2017.

– ENOVIA passar perfekt i vårt produktutbud, då många av våra kunder inom mekatronikområdet haft behov av en helhetslösning som stöder samarbete och produktlivscykelhantering. Pilotprojektet med Kvaser visar att 3DEXPERIENCE-plattformen passar de höga krav som både stora och mindre företag ställer, säger Joakim Lang, vd för Triacon.

– Stora organisationer fokuserar ofta på automatisering för att få sin verksamhet att växa och bli mer konkurrenskraftig på en global marknad. I Sverige beror den framtida framgången för ekonomin och industrin på hur bra små och medelstora företag är på att utnyttja möjligheterna som den digitala eran har att erbjuda, avslutar Stephen Chadwick, vd för norra Europa på Dassault Systèmes.


Om Kvaser

Kvaser AB har 30 års erfarenhet av CAN-utveckling och har utvecklat mer än 60 CAN-till-PC-relaterade produkter till branscher som bilindustrin, flygelektronik, byggnadsautomation, hemelektronik, hydraulisk utrustning, industriell automation, sjöfart, medicin, militär, järnväg, telekom och textilier. Tack vare ett kraftfullt och användarvänligt API som är gemensamt i alla företagets gränssnitt, har Kvasers produkter blivit populära bland exempelvis systemutvecklare och verktygsdesigners. Slutanvändare värdesätter också Kvasers höga kvalitet, tillförlitlighet och omfattande tredjepartsstöd. OEM-versioner av Kvasers produkter finns också, vilket ger många företag ett kostnadseffektivt alternativ till egen utveckling. Kvaser har sitt huvudkontor i Mölndal, med regionala kontor i Mission Viejo i Kalifornien och i Shanghai. Kvaser har också ett globalt nätverk av mycket kunniga kvalificerade säljare och tekniska medarbetare. För mer information, besök www.kvaser.com.

CANLoading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

  • Lydia Capolicchio modererade Välkommen Robot. Reportage

    "Våga ta steget till automation"

    Produktionstrender, inspirerande robotcase och säkerhet var några av punkterna när SIS samlade till årets robotevent.
    117