Foto: Ovako/Peter Phillips.

Dec 21, 2016

Kulverket i Forsbacka får ny ägare


Sedan Ovako beslutade om nedläggning av anläggningen i Forsbacka, har företaget aktivt sökt en långsiktig ägare för kulverket.

Ovako har kommit överens om att sälja sitt kulverk i Forsbacka till nybildade Forsbacka Kulverk AB. Kulverket, som idag har sex anställda, producerar huvudsakligen malkulor till gruv- och cementindustrin. Den totala produktionsvolymen uppgick 2015 till knappt 4 000 ton. Enligt avtalet kommer Forsbacka Kulverk AB att ta över verksamheten från och med den första januari 2017.

"Sedan vårt nedläggningsbeslut av anläggningen i Forsbacka har vi aktivt letat efter en långsiktigt ägare för kulverket, med målet att verksamheten ska finnas kvar och ges möjlighet att växa. Vi är därför mycket nöjda att ha kommit överens med Forsbacka Kulverk AB och deras ägare Damasteel AB, en lokalt förankrad köpare, som ser stor potential i  verksamheten och har en långsiktig plan för driften," säger Rickard Qvarfort, affärsområdeschef Ovako Bar Smebox.

I avtalet ingår också ett femårigt leveransavtal enligt vilket Ovako kommer att leverera 90 procent av kulverkets stålinköp. Ovako får också möjlighet att legovalsa hos Forsbacka Kulverk AB vid behov.

Den planerade försäljningen är förhandlad enligt medbestämmandelagen (MBL). Övriga delar av anläggningen i Forsbacka kvarstår i Ovakos regi fram till och med den 28 februari 2017 då driften upphör.
Loading...

MEST LÄSTA

  Annons
 • Låt roboten sköta gradningen

  Gradning är en ständigt återkommande stötesten för alla aktörer i svensk industri. Här finns enorma besparingar att göra, menar Roger Cronholm på Schunk.
  243

SENASTE NYTT

 • Reportage

  Dubbelmässa breddas med automotivefokus

  Den 27-28 mars arrangeras Advanced Engineering parallellt med Elektronikmässan, smart för både utställare och besökare eftersom mässornas målgrupper tangerar varandra.
  49