Anders Ekdahl, Strategisk rådgivare, affärsutvecklare och inspiratör med mångårig erfarenhet från eget företagande, VD- och styrelseuppdrag

Oct 15, 2018

Krönika: En rysare för den strategiska planen?


Förhoppningsvis har varje företag sin tydligt formulerade strategi som sträcker sig lite längre än bara över en orolig höst.

-”Det enda vi behöver är stabila förutsättningar”, ungefär så kan svaret vara på frågan om vad som är viktigast för företags och branschers utveckling. Skulle det ha kunnat vara ditt svar? I så fall kan det bli tufft framöver.

Det svenska riksdagsvalet har skapat fler frågetecken än det rätat ut, frågan om hur, var och när USAs president Trump ska införa tullar och andra handelshinder är osäker, hur länge håller den långa och starka konjunkturen i sig, vad händer med värdet på den svenska kronan, hur stabilt är läget hösten 2018 egentligen? Även om det finns stora osäkerheter, så är en del av företagandets utmaning att bemästra dem. Det kan dock bli besvärligare och svänga snabbare än vad vi tror. Men vad kan du göra åt det? Det finns en grundfråga som du behöver fundera över. Ska du flyta med och låta omständigheter bli dina ursäkter för ditt företags utveckling eller väljer du väg och strategi på egen hand?

Alla företag har inte samma förutsättningar och därför behövs olika lösningar. Under finanskrisen för 10 år sedan var många underleverantörer beroende att ett fåtal kunder i samma bransch, andra hade ingen egentlig marknads- eller säljfunktion. Att exportera på egen hand var för många otänkbart. Det tog mer eller mindre tvärstopp. Många tittade på när stora delar av den produktion som fanns kvar försvann till lågkostnadsländer. I dag är förutsättningarna bättre. Ökad konkurrenskraft genom bland annat långtgående automation och en betydligt större andel företag som har marknadsstrategier som inkluderar internationell handel. Därtill har svensk industri bättre synlighet och troligen ett bättre självförtroende nu än 2008. Det enda som är sig riktigt likt är att det är svårt att locka medarbetare.

Förhoppningsvis har varje företag sin tydligt formulerade strategi som sträcker sig lite längre än bara över en orolig höst. I bästa fall finns även en plan B, dvs vad gör vi om det inte blir som vi tror. Själva idén är att strategin leder mot ett långsiktigt mål. Alternativet är den händelsestyrda verksamheten som svänger efter de senaste nyhetsrubrikerna och politiska utspelen. Förvisso också en typ av strategi, men ofta mer osäker. Oavsett vilken modell du valt, vilken konjunktur det är eller vilka politiska beslut som fattas finns det ett fokus som aldrig får släppas: kundfokus. Ett vanligt beteende i oroliga tider är försiktighet som ofta leder till passivitet. Då, när det naturliga vore att öka aktiviteten. Dels för att inte släppa de kunder man har och som fortfarande köper, dels för att ta den marknadsyta som de passiva släpper till. Just nu börjar mässhösten med bland annat AMB, Scanautomatic, Euroblech och Elmia Subcontractor. Det är där vi ser vem som följer sin strategi med kunden i fokus.


Anders Ekdahl, Strategisk rådgivare, affärsutvecklare och inspiratör med mångårig erfarenhet från eget företagande, VD- och styrelseuppdrag
anders@thelabyrinth.se
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT