Mar 19, 2020

Kromfritt från SSAB


Alla SSAB:s färgbelagda produkter är helt kromfria.

SSAB har ett starkt fokus på miljö och hälsa. I alla SSABs produktionsanläggningar uppfyller miljön de högsta standarder. GreenCoat® och SSABs portfölj av färgbelagda produkter är sedan många år helt fria från sexvärt krom. Helt i linje med EU-förordningen REACH(*). Något som inte alltid är fallet med lågprisimporter från utomeuropeiska länder.

“Trots att sexvärt krom är cancerframkallande och mutagent, kan det olyckligtvis fortfarande användas i produktion av färgbelagt stål utanför Europa," förklarar Kaisa Ahvonen, produktchef för färgbelagda produkter på SSAB Europe. “Detta utgör en risk inte bara för de människor som arbetar i produktionsanläggningarna där krom används utan också för miljön.”

På väg mot en bättre framtid
SSAB har sedan lång tid tillbaka ett starkt fokus på miljö och hälsa.  Utredningar om kromfria förbehandlingar och primers för företagets alla färgbelagda stålprodukter initierades redan på 1990-talet och sedan flera år uppfyller all vår produktion REACH-förordningen.

Nästa mål för SSAB är att bli helt fossilfritt till 2045 genom stegvis minskning av koldioxidavtrycket, och med marknadslansering av de första fossilfria stålprodukterna 2026. Redan 2025 kommer fortlöpande förbättringar och framsteg inom processtekniken att minska SSAB:s nuvarande CO2 -utsläpp med  25 % i Sverige. Inte bara produktionsprocessen, utan även våra produkter och vårt utbud är delar av lösningen.
 

*)
EU-direktivet om begränsning av användning av farliga ämnen, 2002/95/EG, förbjuder för närvarande användning av sexvärt krom i färgbelagda stålprodukter inom EU. Liknande regler har emellertid ännu inte antagits över hela världen. På grund av detta kan många stålprodukter innehållande krom fortfarande finnas på marknaden, i verkstäder liksom i produkter som används av konsumenter.

Sexvärt krom betraktas som mycket farligt och skadligt för personal som arbetar på sådana anläggningar. EU har klassificerat ämnen som innehåller krom som cancerogena, mutagena och giftiga för framställning. Människor som utsätts för sexvärt krom får ökad risk att utveckla lungcancer, astma eller skador på andningssystemet och huden. Sexvärt krom utgör även en risk för miljön eftersom det är vattenlösligt och till och med en liten repa kan få det att frigöras.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT