Foto: Regeringskansliet.

Mar 29, 2020

Krispaketen för låga, borde vara 500 miljarder.


Åtgärder som fungerade under 1990-talskrisen och finanskrisen fungerar inte nu

I en debattartikel i SvD skriver professorerna Martin Andersson, Pontus Braunerhjelm och Johan Eklund att regeringen och stödpartier inte agerar tillräckligt kraftfullt i de krispaket som lagts fram. Om Sverige skulle satsa i motsvarande nivå som USA skulle summan vara 500 miljarder kronor. 

De skriver bland annat att räntekostnader borde sättas till noll där det ges möjlighet och att ett tillfälligt moratorium införas vad gäller företagens amorteringar och räntor. Det skriver de tre nationalekonomerna i gårdagens SvD.

De menar att Sveriges regering måste inse att de företag som drabbas av denna kris endast får en marginell förbättring av lån eller uppskjuten skatt. De skriver också att åtgärder som fungerade under 90-talskrisen och finanskrisen inte får samma verkningskraft i dag som då. Vad gäller permitteringslöner så menar de att det givetvis underlättar, men att andelen som staten står för behöver öka till minst 75 procent. 

Att statens finanser får konsekvenser är för tillfället mindre viktigt och av en underordnad betydelse, menar de. Men de skriver också att det är viktigt att det finns en broms att dra i om ekonomin vänder och börjar förbättras, oavsett om kostnaderna är 200 miljarder eller mer. Om Sveriges stödpaket skulle motsvara USA:s gigantiska paket så skulle det svenska paketet handla om 500 miljarder.

Martin Andersson
Entreprenörskapsforum och professor i nationalekonomi BTH och JIBS

Pontus Braunerhjelm
Entreprenörskapsforum och professor i nationalekonomi BTH och KTH

Johan Eklund
Entreprenörskapsforum och professor i nationalekonomi BTH och JIBS

Läs hela artikel i SvD här

SvDLoading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT