Volvo Torslandaverken. Foto: Svensk Verkstad.

Jul 5, 2019

Industrins orderingång ökade i maj


Trots det visade de flesta delbranscher en nedgång, men några pekar fortfarande uppåt.

Industrins totala orderingång ökade med 1,1 procent i maj 2019 jämfört med april, i säsongrensade tal. Jämfört med maj föregående år ökade orderingången med 3,2 procent i kalenderkorrigerade tal.

Trots uppgången i totala industrin uppvisade en majoritet av industrins delbranscher negativ utveckling på månadsbasis i säsongrensade tal. Störst minskning uppvisades av annan transportmedelsindustri som minskade med 28,7 procent jämfört med april.

Utöver industrin för elapparatur, som visade störst ökning jämfört med april, en ökning med 17 procent, så visade bland annat fordonsindustrin en ökning med 4,2 procent (34 procent jämfört med maj 2018) samt stål och metall en ökning med 3,8 procent (jämfört med maj 2018 en minskning med 3,4 procent).

Industrin för investeringsvaror ökade marginellt med 0,3 procent jämfört med föregående månad, medan ökningen jämfört med motsvarande period föregående år var 14,6 procent.

Utvecklingen i den totala orderingången var negativ på hemmamarknaden och positiv på exportmarknaden. Jämfört med april minskade hemmamarknaden med 0,5 procent medan exportmarknaden ökade med 3,4 procent, båda i säsongrensade tal.

På årsbasis ökade den totala orderingången med 3,2 procent i jämförelse med maj 2018, i kalenderkorrigerade tal. Orderingången från kund i Sverige minskade med 3,3 procent och från kund i utlandet ökade den med 8,7 procent.

Hittills i år har den totala orderingången varit 1,6 procent lägre än motsvarande period, januari–maj 2018, i kalenderkorrigerade tal. Hemmamarknaden har minskat med 2,8 procent och exportmarknaden med 0,6 procent.

Siffrorna för maj är preliminära. Sedan föregående publicering har den säsongrensade månadsutvecklingen i april jämfört med mars reviderats ned med 0,4 procentenheter till en månadsutveckling på 8,9 procent. Den kalenderkorrigerade utvecklingen i april jämfört med april året före har reviderats ned med 0,2 procentenheter till en årsutveckling på -0,1 procent.

För en mer heltäckande förståelse för statistiken är det relevant att titta på säsongrensningens och kalenderkorrigeringens effekter på statistiken.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT