Nov 6, 2018

Industrins orderingång oförändrad


Totalen är oförändrad även om de olika delbranscherna har olika utveckling. Här är septembers vinnare och förlorare.

Industrins totala orderingång var oförändrad i september 2018 jämfört med augusti, i säsongrensade tal, enligt statistik från Statistiska Centralbyrån, SCB. Jämfört med september föregående år minskade orderingången med 0,4 procent i kalenderkorrigerade tal.

Månadsutvecklingen för den totala orderingången i säsongrensade tal var positiv på hemmamarknaden och negativ på exportmarknaden. Jämfört med augusti ökade hemmamarknaden med 1,2 procent medan exportmarknaden minskade med 0,4 procent.

Bland industrins delbranscher uppvisade motorfordonsindustrin den största ökningen med en uppgång på 33,1 procent jämfört med augusti. Annan transportmedelsindustri stod för den största minskningen med en nedgång på 63,0 procent.

På årsbasis minskade den totala orderingången i kalenderkorrigerade tal med 0,4 procent jämfört med september 2017. Orderingången från kund i Sverige ökade med 0,7 procent medan orderingången från kund i utlandet minskade med 1,3 procent.

Hittills i år har den totala orderingången i kalenderkorrigerade tal varit 1,8 procent högre än motsvarande period, januari-september 2017. Hemmamarknaden har ökat med 1,5 procent och exportmarknaden har ökat med 2,0 procent.
  • Apr 24, 2019

    Svensk basindustri halkar efter

    Nyheter Svensk basindustri har inte tillräckligt bra förutsättningar jämfört med konkurrentländerna. En rad faktorer gör att Sverige halkar efter.
    35
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT