Foto: Konecranes.

Mar 27, 2020

Konecranes vinstvarnar


Coronavirusets spridning och ett stort hamnprojekt i USA belastar bolaget i första kvartalet.

Flera länder har tagit i bruk omfattande begränsningar av människors och företags dagliga verksamhet på grund av coronaviruspandemin (COVID-19). Som en följd av detta begränsar flera av Konecranes kunder tillträdet till sina verksamhetsplatser, vilket påverkar Konecranes möjligheter att slutföra installationer av ny utrustning och att utföra viss serviceverksamhet. Därutöver påverkas Konecranes egna produktionsverksamheter av de signifikanta och tilltagande åtgärderna som tas för att bekämpa pandemin.

Utöver coronaviruset förväntar sig Konecranes att den justerade EBITA-marginalen påverkas av en kostnadsöverskridning på uppskattningsvis 18 miljoner euro relaterat till utförandet av ett hamnkransprojekt i USA. Kostnaden bokas i Q1 2020.  

Konecranes förväntar sig att pandemin kommer att sänka efterfrågan på produkter och tjänster i alla företagets kundsegment och regioner, framför allt under det första halvåret. Eftersom situationen utvecklas snabbt är det för tidigt att göra motiverade uppskattningar som kvantifierar denna inverkan. Av samma skäl anser Konecranes att det är för tidigt att att ge ny finansiell styrning för 2020.

Det tidigare kommunicerade, att Konecranes förväntar sig att omsättningen för helåret 2020 ska öka med 7–10 procent samt att den justerade EBITA-marginalen för helåret 2020 ska förbättras jämfört med helåret 2019, gäller alltså inte längre.

Företaget planerar för att kunna ge mer information i samband med delårsrapporten för januari-mars som publiceras den 29 april. 
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT