Konecranes Carolin Paulus

Carolin Paulus. Foto: Konecranes.

Feb 6, 2020

Hon tar toppjobb på Konecranes


Kranjätten ökar även vinsten och förlänger aktiesparprogram för personalen.

Kran- och lyftutrustningsföretaget Konecranes utser Carolin Paulus till direktör för affärsområdet Industriutrustning från och med 1 mars 2020. Hon har 32 års erfarenhet Konecranes industri, varav 16 år i högre chefsställning. 

Konecranes offentliggör på torsdagen även sin rapport för fjärde kvartalet och meddelar att man förlänger aktiesparprogrammet för sina anställda.

Omsättningen ökade i alla affärsområden i fjärde kvartalet och uppgick sammantaget till 933,3 miljoner euro (910,8). För helåret blev omsättningen 3 326,9 miljoner euro (3 156,1). Rörelsevinsten ökade till 65,5 miljoner euro (51,9) i fjärde kvartalet. För helåret minskade dock rörelsevinsten till 148,7 miljoner euro (166,2) inklusive omstruktureringskostnader om totalt 100,7 miljoner euro (53,4).

Orderingången minskade i fjärde kvartalet till 781,3 miljoner euro (929,8), huvudsakligen till följd av minskad orderingång i affärsområdena Hamnlösningar och Industriutrustning. För helåret blev orderingången 3 167,3 miljoner euro (3 090,3) och orderstocken hade vid årets slut ökat till 1 824,3 miljoner euro (1 715,4).

På grund av det intresset som bolagets anställda har visat för aktiesparprogrammet som beslutades 2012, har styrelsen beslutat att införa en ny sparperiod. Den nya sparperioden inleds 1.7.2020 och upphör 30.6.2021.

Ändringar i ledningsgruppen

Carolin Paulus har utsetts till direktör för affärsområdet Industriutrustning från och med 1 mars 2020. Carolin Paulus har arbetat i en mängd olika roller både inom affärsområdena Industriutrustning och Service och kommer att ha sin bas i Wetter, Tyskland. Hon kommer att rapportera till Konecranes VD och koncernchef Rob Smith och ingå i Konecranes ledningsgrupp. 

Paulus, 51, är för närvarande direktör för Global Parts & Service Procurement. I februari kommer hon att ta emot sitt nya uppdrag från Mikko Uhari, 62, som har lett affärsområdet Industriutrustning sedan 2016. Detta i linje med Konecranes planeringsprocesser för efterträdanden och pensioneringar. Uhari tar på sig projektansvaret att leda integrationen av MHE-Demag fram till sin pensionering. I sin nya roll kommer Mikko Uhari att rapportera till finansdirektör Teo Ottola. 

”Carolin har med sig utomordentliga erfarenheter för rollen och en utmärkt förståelse för dynamiken som driver affärsområdet Industriutrustning. Jag ser fram mot att arbeta med henne i den kontinuerliga transformationen av verksamheten”, säger Rob Smith.

”Mikko har arbetat 37 år i företaget och har bidragit till Konecranes framgångar. Jag vill också tacka honom för det utmärkta arbete han gjort för att integrera Demag och Konecranes och på ett personligt plan för de råd och insikter han har gett mig om vår bransch och Konecranes verksamhet i allmänhet. Hans nya roll i integrationen av det nyligen förvärvade MHE-Demag blir avgörande för nästa kapitel i affärsområdet Industriutrustning”, säger Smith.

Från och med 1 mars 2020 kommer Konecranes ledningsgrupp att bestå av:

Rob Smith, VD och koncernchef
Teo Ottola Finansdirektör, vice VD
Fabio Fiorino, direktör, affärsområdet Service 
Carolin Paulus, direktör, affärsområdet Industriutrustning
Mika Mahlberg, direktör, affärsområdet Hamnlösningar
Juha Pankakoski, direktör, Teknologi
Minna Aila, direktör, marknadsföring och samhällskontakter, fram till 15 mars 2020
Timo Leskinen, HR Direktör
Sirpa Poitsalo, direktör, lagärenden 

Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT