Foto: Göteborgs Tekniska College.

Dec 6, 2019

Kompetensskifte när fordonsindustrin går mot elektrifiering


Omställningen från fossilfria fordon till elektrifierade kräver ny kompetens. Göteborgs Tekniska College erbjuder företag utbildningspaket inom Electromobility.

Västsve­riges fordonsin­dustri har nu på allvar inlett arbetet med en övergång från fossil­drivna fordon till el- och hybrid­fordon. Det är ett paradigm­skifte som innebär att medarbetare inom industrin behöver tillgång till nya kompetenser och färdigheter.

För att bidra till omställ­ningen har Göteborgs Tekniska College på uppdrag av Arbets­marknad och Vuxen­ut­bildning i Göteborg tagit fram utbild­nings­paketet Electro­mo­bility. Paketet innehåller allt från allmän kännedom om elekt­ri­fi­e­ringens betydelse för vårt samhälle, till elsäkerhet och kunskap om olika batte­ri­system, laddnings­system och kraftkällor. 

Matchar industrins kompetenskrav
Utbild­ningarna är framtagna i nära samverkan med Volvo Cars, för att verkligen matcha industrins kompe­tenskrav. 

-Gensvaret från 144 medarbetare på R&D inom Volvo Cars som går pilot­ut­bildningen i Electro­mo­bility har varit mycket positivt, säger Viktor Gustavsson på Göteborgs Tekniska College.

-Kurserna inom Electro­mo­bility är inte riktade enbart till Volvo, utan framtagna i syfte att bygga kompetens för hela fordonsin­du­strin, både personbilar och tunga fordon. Tillsammans med företagen kan vi skräddarsy utbildningar anpassade efter just deras kompetensbehov inom elekt­ri­fi­erade fordon.

Låter det intressant? Kontaka Viktor Gustavsson 0708 – 58 19 09.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT