Carl Eckerdal, Chefekonom på IKEM.

Feb 21, 2020

Kompetensbrist utmaning trots vikande konjunktur


Enligt en färsk rapport har mer än 60 % av företagen i kemiindustrin svårt att rekrytera ingenjörer och kemister.

Nästan 70 % uppger att de har svårt att rekrytera processoperatörer.

Den svenska kemiindustrin, som står för en femtedel av förädlingsvärdet inom svensk industri, visade under kvartal fyra 2019 upp splittrad bild. Kemi och gummi/plast tappade tydligt på exportmarknaden medan raffinaderi och läkemedel rörde sig sidledes eller kraftigt upp.

― Inom kemi och gummi/plast minskade antalet anställda något, medan de ökade inom raffinaderi och läkemedel, men även de delbranscher som minskar antalet anställd uppger att det är en utmaning att hitta rätt kompetens, säger Carl Eckerdal, chefekonom IKEM.

Den globala konjunkturen har alltsedan hösten 2018 varit inne i en avmattningsfas. Det påverkar nu kemi och gummi/plastföretagen som tappade tydligt på exportmarknaden under kvartal fyra 2019 (index 88, där index 100 står för oförändrad produktion). Det visar en ny konjunkturrapport från IKEM - Innovations- och kemiindustrierna.

― Volymtappet inom kemi och gummi/plast är en återspegling av hur konjunkturberoende dessa industrigrenar är. Och när europeisk industri hackar slår det oundvikligen också på svensk kemi- och gummiproduktion, påpekar Carl Eckerdal.

Exportvolymerna från raffinaderi och läkemedel rörde sig sidledes eller kraftigt upp. Det är därmed en ovanligt stor skillnad i verksamhetsförutsättningarna mellan IKEM:s olika delbranscher just nu.

― Läkemedelsindustrins konjunkturcykel är relativt frikopplad övriga världens, vilket märks tydligt just nu. Att svensk läkemedelsindustri skördar framgångar är mer ett kvitto på att svenska bolag har en attraktiv portfölj och att det finns en stark global efterfrågan, säger Carl Eckerdal.

Oklart om Corona-viruset påverkar

I IKEM:s konjunkturrapport redovisas även vad företagen tror om framtiden. Samtliga branscher räknar med produktionsstagnation under första halvåret 2020 (uttryckt i index 102).

― Det är intressant att skillnaden mellan delbranschernas prognoser är obefintlig, båda huvudgrupper; raffinaderi och läkemedel vs. kemi och gummi/plast, noterar index 102, säger Carl Eckerdal.

Företagens prognoser är företrädesvis gjorda före kunskapen om Coronavirusets omfattning. Importvärdet, branschrelaterat, inom IKEM-branscherna landar på cirka 5 miljarder SEK 2019 (IKEM:s prognos). Det kan jämföras med det svenska exportvärdet till Kina från motsvarande branscher på drygt 23 miljarder (IKEM:s prognos) där den huvudsakliga exportvaran är läkemedel (77 procent).

― Det direkta beroendet av import av rå/insatsvaror från Kina är alltså marginellt för kemiindustrin. Men produktionskedjorna är globala och om en industrikund tvingas dra ned på tillverkningstakten som en effekt av störda Kina-leveranser påverkas även andra företag, säger Carl Eckerdal.

Utmanande hitta rätt kompetens

Antalet varsel inom IKEM-branscherna ökade 2019. För IKEM-företagen är dock tillsättningar av vakanta tjänster fortsatt utmanande. En dryg fjärdedel av företagen menar till och med att rekryteringsprocesserna har blivit ännu svårare jämfört med för ett år sedan.

― Processoperatörer, kemister och ingenjörer, det är yrkeskategorier som företagen upplever problem med att finna. En femtedel av företagen menar att det till och med är mycket svårt att finna tekniker och ingenjörer. Kompetensbristen är därmed en fortsatt stor utmaning för kemiindustrin, säger Carl Eckerdal.

Fakta om kemiindustrin i Sverige

Den svenska kemiindustrin, som omfattar läkemedel-, kemi-, raffinaderi-, plast- och gummi-branscherna, står för en femtedel av svensk tillverkningsindustri. Ungefär 85 procent av den totala produktionen går på export, vilket motsvarar 20 % av den svenska varuexporten.
 • Mar 30, 2020

  Saab drar tillbaka utdelningsförslag

  Nyheter Stor orderstock och långsiktiga affärer har hittills skonat företaget från coronaeffekter, men bolaget utesluter inte negativ påverkan framöver.
  38
 • Mar 30, 2020

  Full fart hos teknikkonsulten

  Nyheter I januari öppnades dörrarna till ett nytt kontor i Gävle, efter två månader är flera intressanta projekt redan i rullning.
  105
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Teknik

  5th Axis sätter en ny standard för 5-axlig bearbetning

  För tre år sedan introducerade Partille Tool ett helt nytt fabrikat på den svenska marknaden, amerikanska 5th Axis. Nu släpps flera nyheter inom uppspänning som hjälper till att öka produktivitet och lönsamhet.
  23