Aug 24, 2016

Kompakta ultraljudsgivare för långa avstånd och svåra ytor


Ultraljudsgivare i M18-design, från ifm, ger en särskilt smal blindzon och långa avkänningsavstånd upp till 2,2 m som vanligtvis endast uppnås genom betydligt större givare.Ultraljudsgivare sänder och tar emot ljudvågor inom ultraljudsområdet. Föremålen som skall detekteras reflekterar ljudvågorna och avståndsinformationen bestäms via ”time of flight”-mätning. Till skillnad från fotoceller spelar färg, transparens eller föremålets yta inte någon roll. Blisterförpackningar inom förpackningsteknik eller transparenta plastskålar inom livsmedelsindustrin kan till exempel detekteras tillförlitligt.

Hög prestanda
Ultraljudsgivare i M18-design, från ifm, ger en särskilt smal blindzon och långa avkänningsavstånd upp till 2,2 m som vanligtvis endast uppnås genom betydligt större givare. Med cylindrisk eller kubisk design finns de antingen i plast eller ett särskilt robust hölje i högvärdigt rostfritt stål.
Den vibrerande ultraljudsomvandlaren minskar dammavlagringen. Givarna arbeta tillförlitligt även vid kraftig nedsmutsning, så att de kan användas i applikationer där fotoceller nått sin gräns.
Inställningar kan göras via en tryckknapp, via extern insignal eller IO-Link. Förutom givare med direktavkännande princip erbjuder ifm också varianter med reflektiv princip för mer riktningsoberoende detektering.

Besök oss gärna på Scanautomatic i monter B07:32.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT