Oct 26, 2016

Knappt styrfart i världsekonomin


På tisdagen presenterades Industriarbetsgivarnas andra konjunkturrapport för året och ingenting tyder på vare sig acceleration i världstillväxten eller recession.

Återhämtningen i världsekonomin efter Den Stora Recessionen har nu pågått i sju år med gradvis avtagande styrka. Det finns just nu ingenting som tyder på vare sig en påtaglig acceleration i världstillväxten eller en nära förestående recession.

Prognosmakare världen över fortsätter på den inslagna vägen med att revidera ner sina prognoser i takt med överraskande svaga data samtidigt som man håller fast vid synen att det kommande året blir starkare.

- Det troliga är att mönstret från de senaste åren upprepas under 2017, med i bästa fall samma eller något lägre global tillväxt jämfört med 2016, det vill säga tre procent eller strax under. Alla de stora ekonomierna bromsar under 2016 jämfört med 2015 och kan förväntas utvecklas ungefär i samma takt 2017, säger Industriarbetsgivarnas chefekonom, Mats Kinnwall.

- Den svenska ekonomin har utvecklats starkare än de flesta industriländer de senaste åren, påeldad av extremt expansiv penningpolitik och ovanligt stor flyktinginvandring. Ekonomin har dock redan börjat bromsa och inbromsningen fortsätter 2017 då Sverige uppvisar mer rimliga tillväxttal med tanke på den mediokra utvecklingen i omvärlden, säger Mats Kinnwall.

- Arbetsmarknaden förblir relativt stark även 2017 men sysselsättningen kommer att bromsa och fallet i arbetslösheten upphöra. Riksbanken kommer fortsatt att få kämpa hårt för att pressa upp inflationen mot målet, den stigande inflationstrenden från 2015 har stannat av trots att oljepriserna stabiliserats och kronan varit svag och det finns just nu inte mycket som pekar mot stigande inflation, säger Mats Kinnwall.

Världsekonomin hackar fram i knappt styrfart - läs rapporten som presenterades på pressträffen

Foto: Pressträff/Industriarbetsgivarna.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT