Ulrika Lindstrand

Ulrika Lindstrand är förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer som är landets största akademikerförbund och ingår i Facken inom industrin. Foto: Sveriges Ingenjörer.

Nov 21, 2019

Klart: Sveriges Ingenjörer har godkänt Facken inom industrins förslag till avtalsplattform


Dessutom ställer Sveriges Ingenjörer krav på en jämställdhetssatsning.

Sveriges Ingenjörers förbundsstyrelse har godkänt Facken inom industrins förslag till avtalsplattform och kräver löneökningar på 3,0 procent i den kommande avtalsrörelsen.

I förhandlingarna med industrins arbetsgivare under våren 2020 sätts det så kallade märket. Det blir sedan normerande för hela den svenska arbetsmarknaden. Inför den kommande avtalsrörelsen kan nu förbundets delegationer arbeta fram yrkanden som är viktiga inom deras respektive branscher.

Utöver de gemensamma kraven i avtalsplattformen, ska Sveriges Ingenjörer driva en jämställdhetssatsning för att få arbetsgivarna att rätta till osakliga löneskillnader på arbetsplatserna. Både Sveriges Ingenjörer och Medlingsinstitutet uppskattar löneskillnaderna till mellan 4 och 5 procent.

– Det finns fortfarande stora oförklarade löneskillnader mellan kvinnor och män. Det är långt ifrån jämställt och det anser vi att arbetsgivarna ska rätta till och att medel till detta tas utanför den ordinarie lönerevisionen, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer.

Sveriges Ingenjörers krav i avtalsplattformen:

-Fortsatt stabil löneökning. Facken kräver löneökningar på 3,0 procent
-Vill fortsätta höja avsättningarna till systemen för del- och flexpension
-Åtgärder för att minimera arbetsskador och förbättra rehabiliteringen. Kräver tydliga mål och rutiner som följs upp
-Jämställdheten måste främjas genom att arbetsgivarna förpliktigar sig att upprätta en handlingsplan där det kartläggs vilka åtgärder som måste göras för att anställda som varit föräldralediga inte missgynnas i sin utveckling
    Annons
  • Omvandlare till fotovoltaiska paneler

    Under de senaste åren har vi observerat ett ökande intresse för ”grön energi”. Det dyker upp ett antal applikationer för energiutvinning från fritt tillgängliga källor och bland dessa är installationer av fotovoltaiska paneler mest populära.
    0
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT