Ulrika Lindstrand

Ulrika Lindstrand är förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer som är landets största akademikerförbund och ingår i Facken inom industrin. Foto: Sveriges Ingenjörer.

Nov 21, 2019

Klart: Sveriges Ingenjörer har godkänt Facken inom industrins förslag till avtalsplattform


Dessutom ställer Sveriges Ingenjörer krav på en jämställdhetssatsning.

Sveriges Ingenjörers förbundsstyrelse har godkänt Facken inom industrins förslag till avtalsplattform och kräver löneökningar på 3,0 procent i den kommande avtalsrörelsen.

I förhandlingarna med industrins arbetsgivare under våren 2020 sätts det så kallade märket. Det blir sedan normerande för hela den svenska arbetsmarknaden. Inför den kommande avtalsrörelsen kan nu förbundets delegationer arbeta fram yrkanden som är viktiga inom deras respektive branscher.

Utöver de gemensamma kraven i avtalsplattformen, ska Sveriges Ingenjörer driva en jämställdhetssatsning för att få arbetsgivarna att rätta till osakliga löneskillnader på arbetsplatserna. Både Sveriges Ingenjörer och Medlingsinstitutet uppskattar löneskillnaderna till mellan 4 och 5 procent.

– Det finns fortfarande stora oförklarade löneskillnader mellan kvinnor och män. Det är långt ifrån jämställt och det anser vi att arbetsgivarna ska rätta till och att medel till detta tas utanför den ordinarie lönerevisionen, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer.

Sveriges Ingenjörers krav i avtalsplattformen:

-Fortsatt stabil löneökning. Facken kräver löneökningar på 3,0 procent
-Vill fortsätta höja avsättningarna till systemen för del- och flexpension
-Åtgärder för att minimera arbetsskador och förbättra rehabiliteringen. Kräver tydliga mål och rutiner som följs upp
-Jämställdheten måste främjas genom att arbetsgivarna förpliktigar sig att upprätta en handlingsplan där det kartläggs vilka åtgärder som måste göras för att anställda som varit föräldralediga inte missgynnas i sin utveckling
 • Dec 13, 2019

  ABBs nya storsatsning i Västerås

  Nyheter Nya Robotics Experience Center med över 25 robotar ska inspirera svenska industriföretag och hjälpa dem att utveckla nya teknologier inom robotautomation. Se bilderna från fredagens invigning.
  566
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Hydraulhållare Reportage

  Hållande verktyg blir smartare

  – Med de uppkopplade hållarna kommer vi att veta hur skärprocessen ser ut och kan kompensera hastigheter och allting för att få det optimalt, säger Roger Cronholm på Schunk.
  76