Foto: Haldex.

Mar 24, 2020

Klart: Haldex stänger produktionen i Heidelberg


Samtidigt flyttar FoU till England och Sverige.

Haldex har slutfört förhandlingarna med arbetstagarrepresentanter  i Tyskland avseende nedstängningen av produktion i Heidelberg samt flytt av FoU.

Som Haldex tidigare har kommunicerat har Haldex beslutat att koncentrera produktionen av EBS och luftfjädringsprodukter till Ungern, vilket medför att fabriken i Heidelberg, Tyskland läggs ned, medan FoU kommer att flyttas till England och Sverige.

De fackliga förhandlingarna är avslutade och en överenskommelse har nåtts den 20 mars 2020. Totalt berörs 80 av de 100 anställda i Heidelberg. Merparten av den anställda har 6 månaders uppsägningstid innebärande att de lämnar företaget per den 30 september. Samtliga berörda kommer att erbjudas tillfällig anställning i ett omplaceringsbolag för en period om högst 12 månader.

Flytt av produktionsutrustning kommer att ske under andra kvartalet 2020 och flytten av FoU-verksamheten beräknas vara avslutad i slutet av tredje kvartalet 2020.

Den totala kostnaden för omstruktureringen beräknas till 14 MEUR, motsvarande ca 156 MSEK. Av detta uppgår kostnaden för uppsägning av personal och omplacering till 12,7 MEUR, motsvarande ca 141 MSEK.

Kostnadsbesparingen uppskattas till 50 MSEK per år när flytten är fullt genomförd.
 • Apr 8, 2020

  Clemondo tecknar miljonkontrakt

  Affärer Den svenska kemikoncernen har redan ökat produktionstakten. Svensktillverkat innebär bland annat leveranssäkerhet, menar kunden.
  82
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Teknik

  5th Axis sätter en ny standard för 5-axlig bearbetning

  För tre år sedan introducerade Partille Tool ett helt nytt fabrikat på den svenska marknaden, amerikanska 5th Axis. Nu släpps flera nyheter inom uppspänning som hjälper till att öka produktivitet och lönsamhet.
  37