Foto: Kabe.

Aug 14, 2018

Kabe tar marknadsandelar i Norden


Husvagnstillverkaren från Tenhult lägger ett stort investeringsprogram bakom sig och ökar försäljningen.

Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 1 440 Mkr (1 247), en ökning med 15,5 % och resultatet efter skatt uppgick till 86 Mkr (85). 

Kabe har under det senaste året genomfört de största investeringsprogrammen i företagets historia. Lägg därtill nya modeller för både husvagnar och husbilar samt två nya produktionsanläggningar i Tenhult, en anläggning för integrerade husbilar och en för tillverkning av sandwichpaneler. Samtidigt har hela KAMA Fritids verksamhet flyttats till nya lokaler. Ett händelserikt år alltså.

Orderingången för koncernens olika delar har ökat. Under första halvåret 2018 har den totala marknaden för fritidsfordon i Norden fortsatt att utvecklas på ett positivt sätt. Det är fortsatt framförallt husbilsförsäljningen som står för den största ökningen. KABE-koncernens omsättning har ökat med 15 %, men däremot har rörelsemarginalen påverkats negativt. Det beror huvudsakligen på den kraftiga och snabba kursförsämringen av svenska kronan mot Euron samt på en del engångskostnader i produktionsprocessen.

De kostnadshöjningar som koncernen har drabbats av pga av valutakurssituationen, har vi inte kunnat kompensera oss för, då i princip hela årsproduktionen varit såld till återförsäljare, skriver bolaget i rapporten.

För KABE har första halvåret 2018 påverkats av arbetet med att få de enheter som inte kunde iordningställas under hösten 2017 klara för leverans. Iordningställandet av både husvagnar och husbilar har medfört engångskostnader, vilket påverkat bruttovinsten och marginalerna under första halvåret. Leveransproblemen under hösten 2017 berodde på att några underleverantörer inte levererade vitala komponenter till de nya modellerna i tid.

KABE har fortsatt att investera i utveckling av helt nya husvagnar och husbilar med ett modernt designspråk, som har som mål att inte bara attrahera en skandinavisk kund utan också en bredare europeisk publik. Den nya karossen är en investering för ett antal år framåt. De nya modellerna har tagits emot mycket väl av slutkonsumenterna, skriver bolaget i rapporten.

Den 19 juli tecknade KABE Group AB (publ) avtal om förvärv av 21,5 % av aktierna i Coachman Group LTD. Förvärvet består av två delar. Dels köp av aktier av nuvarande aktieägarna för 1,5 Milj £ och dels genom en riktad nyemission på 1,5 Milj £. Förvärvet innehåller även en option för KABE att vid senare tillfälle förvärva ytterligare 11 % av aktierna i Coachman Group LTD.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

  • Teknik

    Dubbelt slipar bättre

    Beprövad TYROLIT-teknik med betydande förbättringar – det är nya TWIN FLAP-lamellrondellen.
    11