Kabe van

Kabe Van ny i produktprogrammet. Foto: Kabe.

May 13, 2020

Resultatet faller för husvagnstillverkaren


Väntar betydande coronaeffekter för andra kvartalet, men övertygad om ökat friluftsintresse framöver.

Nettoomsättningen för husvagnstillverkaren KABE uppgick till 509 Mkr (652) under första kvartalet. Rörelseresultatet föll till 10 Mkr (48) och resultatet efter skatt uppgick till 9 Mkr (38).

Coronapandemin har påverkat husvagnstillverkaren som vidtagit omfattande åtgärder för att anpassa sin verksamhet.

"Vi har både genomfört uppsägningsåtgärder och permitteringar för tillfällig arbetstidsminskning inom hela organisationen. Uppsägningarna är i huvudsak genomförda till halvårsskiftet 2020 och omfattar ca 60 medarbetare," skriver koncernchef Alf Ekström i i bolagets rapport för första kvartalet.

"På grund av hur och när våra underleverantörer åter kommer att öppna sin verksamhet tillsammans med reserestriktioner och begräsningar för slutkunder av fritidsprodukter förväntar vi oss en betydande påverkan på försäljning och resultat under det andra kvartalet 2020."

Bonus malus-effekten på husbilsförsäljningen

Det bonus malus system som infördes i Sverige 1 juli 2018 och därefter WLTP den 1 september 2019, som innebär en höjd skatt på nya husbilar under de första tre åren, har fortsatt en stor påverkan på husbilsförsäljningen. Regeringen har givit Skatteverket i uppdrag att utreda förmånligare villkor för husbilar. Utredningen redovisades till Finansdepartementet den 28 februari och förslaget innebar kortare karenstider för avställning av fordon. Förslaget förväntas träda i kraft våren 2021 och innebär möjligheten till en väsentligt minskad skattekostnad för ägare av nya husbilar.

Van - mindre husbil - breddar produktprogrammet

KABE har under 2019 utvecklat en så kallade Van (mindre husbil) på Mercedes Sprinter-chassi. KABEs Van skiljer sig en hel del från andra Vans som finns på marknaden då den är byggd för ett aktivt användande även under vinterhalvåret. Marknaden för Vans har under flera år utvecklats positivt i Centraleuropa och efterfrågan har ökat även på den skandinaviska marknaden. KABEs Vans beräknas börja levereras under det andra kvartalet.

Under slutet av 2019 har KABE genom ett nybildat dotterbolag i Polen (80 % ägs av KABE och 20 % av ledningen i Polen) även utvecklat Vans på Fiat-chassier. Varumärket, vilket lanserades under januari 2020, benämns Affinity by KABE och innefattar nyutvecklade modeller av Vans för den skandinaviska och europeiska marknaden.

Lanseringen av Affinity by KABE har väckt ett bra intresse från marknaden. Planerad produktion är ca 75 enheter under 2020 och de första levererades till marknaden i slutet av april. Dock har även Affinitys verksamhet påverkats av att underleverantörer tvingats stänga sina verksamheter.

Totalmarknaden för husvagnar och husbilar i Norden har stabiliserat sig på en lägre nivå. Husvagnsmarknaden växte med ca 15 % medan marknaden för husbilar minskade med ca 7 %. Det milda vädret under kvartalet har haft en positiv inverkan på försäljningen till slutkund.

Tror pandemin leder till hållbara semesterformer

"Vi är dock övertygade om att pandemisituationen leder till ett ökat intresse för hållbara semesterformer samt frilufts- och utomhusaktiviteter mer nationellt," skriver Alf Ekström.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

  • Reportage

    8 trender inom 3D-print

    Additiv tillverkning, även kallad 3D-printing, har funnits ganska länge vid det här laget, men det är först på senare år som den verkligen fått fart. 
    177