Foto: KABE.

Oct 24, 2018

Full fart för Kabe


Investeringar i produktionskapaciteten i Tenhult helt rätt när husbilsmarknaden fortsätter växa.

Kabe-koncernens nettoomsättning uppgick under fjärde kvartalet till 610 Mkr (474), en ökning med 29 % jämfört med föregående år.

Rörelseresultatet uppgick till 48 Mkr (37), en ökning med 31 % jämfört med föregående år. Rörelsemarginalen uppgick till 7,9 % (7,8). Rörelsemarginalen har kunnat bibehållas på samma nivå som föregående år, även om resultatet har fortsatt att påverkas negativt av det försämrade värdet av den svenska kronan, skriver bolaget i rapporten.

Under 2018 har den totala marknaden för fritidsfordon i Norden fortsatt att utvecklas på ett positivt sätt. Nyregistreringen av husvagnar i Norden för samtliga märken uppgick under årets första nio månader till totalt 8 230 husvagnar vilket är 3 % lägre än föregående år. Nyregistreringen av husbilar för samtliga märken i Norden bedöms öka med c:a 15 %, vilket med tydlighet visar att husbilsmarknaden fortsätter att utvecklas positivt.

De investeringar som KABE gjort under år 2017-2018 har möjliggjort en fördubbling av produktionskapaciteten, vilket är strategiskt mycket viktigt då marknaden för husbilar visar fortsatt stark tillväxt, säger KABEs vd och koncernchef Alf Ekström.

Vi har under det senaste året genomfört de största investeringsprogrammen i företagets historia. Vi har utvecklat nya modeller av både husvagnar och husbilar. Vi har satt upp två nya produktionsanläggningar i Tenhult, en anläggning för integrerade husbilar och en för tillverkning av sandwich-paneler. Samtidigt har vi flyttat hela KAMA Fritids verksamhet till nya lokaler.

Vi arbetar långsiktigt med att utveckla och förbättra vår position på den nordiska marknaden, både vad gäller husvagnar och husbilar. Samtidigt fortsätter vår exportsatsning av KABE husvagnar och husbilar. KABE har fortsatt att investera i utveckling av helt nya husvagnar och husbilar med ett modernt designspråk, som har som mål att inte bara attrahera en skandinavisk kund utan också en bredare europeisk publik. Den nya karossen är en investering för ett antal år framåt och de nya modellerna har tagits emot mycket väl av slutkonsumenterna.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT