Alf Ekström, vd och koncernchef i Kabe. Foto: Kabe.

Aug 21, 2019

Minskad omsättning för husvagnstillverkaren


"En avvaktande marknad".

Husvagnstillverkaren Kabes nettoomsättning uppgick till 745 Mkr (851) under andra kvartalet, en minskning med 12%. Rörelseresultatet minskade till 57 Mkr (65) och resultatet efter skatt landade på 47 Mkr (53).

"Efter många års kontinuerlig uppgång har totalmarknaden för husvagnar och husbilar i Norden blivit mer avvaktande och minskat med ca 9 %," förklarar Kabes vd och koncernchef Alf Ekström i delårsrapporten.

Koncernens marknadsandel i Sverige, Norge och Finland minskade till ca 43 % (47) för husvagnar och ca 15 % för husbilar. Under perioden har justeringar av både produktion och beställningsvolymer gjorts för att anpassa verksamheten till en lägre marknadsvolym. Kostnader för dessa anpassningarna har belastat periodens resultat.

De höjda lagervolymerna hos återförsäljarna av framförallt husbilar har påverkat både KABE och Adrias orderingång inför kommande säsong.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT