Foto: Kabe.

Mar 2, 2018

Kabe satsar för framtiden


Husvagnstillverkaren summer ett gott år med stark orderingång och ett investeringsprogram som är det största i företagets historia. Ny vd kommer att tillsättas.

Kabe i Tenhult har under 2017 investerat 150 miljoner kronor sammantaget, i produktutveckling och produktionsresurser.

Nettoomsättningen för helåret uppgick till 2 313 Mkr (2 045) en ökning med 13 %. Resultat efter skatt uppgick till 133 Mkr (133). För jämförbara enheter 133 Mkr (125) en ökning med 6 % och rörelseresultatet uppgick till 175 Mkr (160) en ökning med 9 %. 

Omfattande förnyelse av modellprogrammen har mottagits mycket väl av marknaden och orderingången för 2017 var stark för samtliga verksamheter.

Investeringar

För att möta den ökade efterfrågan på företagets produkter har KABE investerat ca 50 Mkr i en ny fabrik för produktion av så kallade sandwichpaneler (ytterväggar, golv, tak etc). I husbilsfabriken har en ny produktionslina för helintegrerade husbilar tagits i drift.

Investeringen i den nya fabriken, kombinerat med en ny produktionslina, gör att produktionen av husbilar kan fördubblas. Under året har KABE investerat i utveckling av helt nya husvagnar och husbilar med ett modernt designspråk, som har som mål att inte bara attrahera en skandinavisk kund utan också en bredare europeisk publik. Den nya karossen är en investering för ett antal år framåt.

De nya modellerna har tagits mycket väl emot av slutkonsumenterna vilket lett till en ökad orderingång.

KABE har förvärvat en fastighet på cirka 20.000 m2 på Torsviks industriområde söder om Jönköping. KAMA Fritid AB har under fjärde kvaratalet flyttat hela verksamheten från Tenhult till den nya fastigheten i Torsvik. Lokalerna i Tenhult ska användas av KABE Husvagnar AB för den utökade husvagns- och husbilsproduktionen som koncernen just nu investerar i.

Nuvarande vd har lämnat

Peter Carenborn, VD i Kabe Husvagnar AB och medlem i koncernledningen, har bestämt sig för att lämna denna tjänst och därmed koncernledningen. Peter kommer tillsvidare att vara ansvarig för Kabe Adria Center i Öggestorp, konsumentförsäljning av KABE-, Adria- och Kama Fritids produkter.

Koncernchef Alf Ekström, tidigare även VD för Kabe Husvagnar AB, kommer att ta över som VD i Kabe Husvagnar från och med dagens datum. En rekryteringsprocess avseende en ny VD i Kabe Husvagnar kommer att inledas omgående. 
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT