Foto: Jobro.

Jan 14, 2020

Jobro får ny ägare


"En långsiktig ägare med lokal förankring och sund inställning", kommenterar Jobros vd Ulf Wilhelmsson.

Jobro Sheet Metal Technology AB i Ulricehamn, tillverkare av prototyper och lågvolymserier av komplexa plåtdetaljer, får ny ägare. Det är JCE, med säte i Göteborg som köper företaget av Fouriertransform samt övriga ägare. Ambitionen är att expandera verksamheten och bli Europas ledande prototyp- och lågserietillverkare av komplexa plåtdetaljer.

Jobro AB är en helhetsleverantör med djup kunskap inom materialteknik, verktygsmakeri och produktionsteknik. Genom korta ledtider och hög produktkvalitet har bolaget utvecklats till en ledande leverantör av prototyper och korta serier av komplexa plåtdetaljer. Bolaget har idag 120 anställda och omsatte under 2019 cirka 180 Mkr. Jobro AB servar kunder inom fordonsindustrin, byggsektorn, flygindustrin och den tyngre tillverkningsindustrin.

Tillverkningen sker i både Ulricehamn och Jönköping där bolaget har kontor och produktionsanläggningar.

-Jobro AB har med sin unika kompetens inom verktygsmakeri och produktionsteknik i kombination med förmågan att hantera stora och komplexa projekt blivit en ledande leverantör av prototyper och korta produktionsserier. Efterfrågan på prototyper och kortare serier ökar drivet av att marknaden efterfrågar fler varianter, kortare cykler, mer komplexa produkter och ökade kvalitetskrav. För att möta denna efterfrågan krävs duktiga leverantörer likt Jobro, säger Carl Backman, vd för JCE.

-Med JCE som nya ägare till Jobro får vi en stabil och långsiktig ägare med lokal förankring och en sund inställning till företagande vilket skapar trygghet både gentemot våra medarbetare och kunder. Detta ger oss en bra plattform för att fortsätta den förändringsresa som företaget befinner sig i med att fortsatt vara en ledande leverantör av högkvalitativa prototyper och parallellt utveckla verksamheten för serietillverkning i små volymer säger Ulf Wilhelmsson, vd för Jobro AB.

JCELoading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT