Lennart Jönsson och Kent Andersson från Voksab i mitten med Ulf Nilsson, Underhållschef Syd, Jernbro till vänster och Martin Berntsson, COO och Regionchef Syd, Jernbro till höger. Foto: Jernbro.

Apr 4, 2019

Jernbro förvärvar i Malmö


-Affären ger oss tillgång till en egen verkstad i Malmö och ökad kapacitet med erfarna och kunniga underhållsmekaniker, säger Martin Berntsson på Jernbro.

Jernbro Industrial Services är en av Sveriges ledande aktörer inom industriservice, f n med en omsättning på ca 900 miljoner, 650 anställda och verksamhet på 26 orter. Bland Jernbros många kunder finns små och medelstora lokala företag och stora internationella koncerner verksamma inom verkstad, stål, livsmedel, plast & gummi, trä, papper & massa, kemi samt energi. 

Jernbro finns sedan tidigare etablerade regionalt i Helsingborg och Åhus med verksamheter inom underhåll och service. Även i Malmö är Jernbro verksamma sedan några år med utlokaliserad underhållspersonal hos kunder.

Genom förvärvet av Voksab går samtliga elva medarbetare över till Jernbro.

– Affären ger oss tillgång till en egen verkstad i Malmö och ökad kapacitet med erfarna och kunniga underhållsmekaniker, berättar Martin Berntsson, COO och Regionchef Syd på Jernbro.

– Voksabs nuvarande kunder får tillgång till Jernbros bredare tjänsteutbud. Köpet har gett oss betydligt bättre förutsättningar att växa med både befintliga och nya kunder i Region Syd, avslutar Martin Berntsson.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT