Jan Carlsson. Foto: Autoliv.

Sep 6, 2018

Jan Carlsson minskar ägandet i Autoliv


Ökar i stället sitt ägande i avknoppningen Veoneer.

Bilsäkerhetsföretaget Autolivs styrelseordförande Jan Carlsson har sålt av del av sitt aktieinnehav i Autoliv. Han har i stället ökat sitt ägande i Autolivs avknoppning Veoneer, där Jan Carlsson är både ordförande, vd och koncernchef.

Den 30 augusti köpte Jan Carlsson 50.000 Veoneer-aktier i form av svenska depåbevis.

Den 31 augusti sålde Jan Carlsson 42 589 stamaktier i Autoliv. Han är fortsatt innehavare av 71 727 stamaktier i Autoliv, inklusive icke vestade stamaktier som del av aktiebaserade ersättningsprogram.

Transaktionerna är gjorda för att bättre spegla hans nuvarande exekutiva befattningar, efter avknoppningen av Veoneer, skriver Autoliv i ett pressmeddelande. Jan Carlson är fortsatt en långsiktig aktieägare i Autoliv.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT