Jan Carlsson. Foto: Autoliv.

Jun 11, 2018

Jan Carlsson blir ordförande för avknoppade Veoneer


Kvarstår som styrelseordförande även i Autoliv.

Efter slutförandet av avknoppningen blir Jan Carlson styrelseordförande i Veoneer samtidigt som han kvarstår som styrelseordförande i Autoliv. Jan Carlson är redan sedan den 1 april 2018 VD och koncernchef för Veoneer. 

Styrelseledamöter i Veoneer blir Jan Carlson (ordförande), Robert W. Alspaugh, Mary Louise Cummings, Mark Durcan, James M. Ringler, Kazuhiko Sakamoto, Jonas Synnergren och Wolfgang Ziebart.

Dessutom har Veoneers s.k. registration statement som registrerats hos Securities and Exchange Commission (SEC) i USA trätt i kraft och finansinspektionen i Sverige har godkänt och registrerat prospektet den 8 juni 2018.

Avknoppningen väntas slutföras den 29 juni 2018. Första handelsdag för ordinarie handel i Veoneers aktie på New York Stock Exchange och dess svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm väntas bli den 2 juli 2018. 

Som tidigare meddelats kommer Mikael Bratt, nuvarande chef för Autolivs segment Passive Safety, tillträda som VD och koncernchef för Autoliv efter slutförandet av avknoppningen. Styrelseledamöter i Autoliv blir som tidigare meddelats Jan Carlson (ordförande), Hasse Johansson, Leif Johansson, David E. Kepler, Franz-Josef Kortüm, Xiaozhi Liu och Ted Senko.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT