Foto: Bredda Bilden/Jonas Bilberg.

Dec 2, 2019

Ja till avtalsplattform från Facken inom industrin


På fredagen antog samtliga fem förbund i Facken inom industrin gemensamt förslaget. Den 20 december överlämnas kraven till arbetsgivarna.

Avtalsplattformen presenterades den 4 november och innehåller krav på 3,0 procents löneökningar, fortsatta avsättningar till deltidspension respektive flexpension, åtgärder för minskade arbetsskador och förbättrad rehabilitering samt åtgärder för att främja jämställdheten.

Förbundens förhandlingsdelegationer arbetar nu fram branschspecifika krav och den 20 december kommer de fullständiga avtalskraven att överlämnas till arbetsgivarna. Förhandlingarna förs sedan enligt Industriavtalet med inriktning på att vara avslutade senaste den 31 mars 2020.

Hela den avtalspolitiska plattformen kan läsas på www.fackeninomindustrin.se
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT