Sep 26, 2017

IO-Link för smart kommunikation i pneumatiksystem


Parkers IO-Link-modul för Moduflex ventilsystem


 

Parker Hannifin, global ledare inom rörelsekontroll, har som en del i sin globala fokusering på industriautomation kompletterat sitt program med pneumatiska ventiler för maskinkontroll med smart kommunikation, genom att lansera IO-Link-modulen, som snabbt kan integreras med befintliga ventilserier. Denna nya modul är oberoende av Ethernetbaserade protokoll och är märkesoberoende och därför klar att koppla in och börja använda även för kunder som använder industriellt Ethernet, vilket innebär att även de kan skapa liknande prestanda och mindre system till en lägre kostnad. Med denna kommunikationsteknik kan enheter enkelt integreras på samma sätt som alla vanligt förekommande fältbussar och automationssystem – användaren behöver inte lära sig ett nytt protokoll. Dessutom kan nätverkskonfigurationen sparas och skrivas in i koden och laddas till enheten utan programmering.

Tekniken med uppkopplade ventiler ger användare möjlighet att komplettera med intelligent och decentraliserad kontroll, vilket ger bättre kontroll mellan maskiner på ett mycket kostnadseffektivt och enkelt sätt, särskilt på små och medelstora maskiner. Tillverkare strävar alltid efter att snabbt få bättre driftdata till sina underhållsteam och det får de med IO-Link, som medger punktlig och utökad diagnostik (som inte är möjligt med de traditionella lösningarna) vilket kan visa sig vara mycket viktigt för att förhindra kostsamma stillestånd.

Uppgradering till IO-Link ger användare möjlighet att väsentligt minska den tid som läggs på drifttagning och konfigurering, vilket ger lägre arbetskostnad och kortare tid till marknaden. Modulen erbjuder många fördelar framför användning av D-subkontakter med 25 stift, eftersom terminering och felsökning av flera punkter är både tidskrävande och dyrt. Användning av vanlig oskärmad standardkabel med fem ledare och tillhörande kontakter bidrar till mindre lager och sänkta kostnader med en faktor fem jämfört med protokollspecifik kabel, samtidigt som man får liknande diagnostik och prestanda som vid användning av komplexa fältbussanslutningar.

Dessutom ger IO-Link systemteknikerna flexibilitet att bygga sina system med färre Ethernetnoder, samtidigt som användning av en mindre IO-Link-mastermodul bidrar till utveckling av maskiner med lägre omvärldspåverkan.

 
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT