Inzile

Ragnar Åhgren, Inziles vd och huvudägare till vänster. Foto: Inzile.

Feb 21, 2020

Svenska elbilsföretaget höjer ribban


Mot bakgrund av det stora intresset på marknaden så ökar bolaget takten i den nya fabriken i Västervik.

Det svenska elfordonsbolaget Inzile har höjt produktionsmålet för 2020 från 260 till 360 fordon, en ökning med 38 %. Det framgår av ett pressmeddelande. Bolaget meddelar samtidigt att det har en plan klar för finansiering av det ökade rörelsekapitalbehovet.

Inzile Pro4 är en eldriven lätt lastbil som har utvecklats i syfte att skapa förutsättningar för smarta och fossilfria städer. Elektriska arbetsfordon (EUV) är en nischmarknad inom fordonsindustrin som väntas växa snabbt de kommande åren. Bland kundgrupperna märks fastighetsbolag, transportföretag och e-handlare som vill eliminera utsläppen i städerna, samt kommuner och parkförvaltningar. 

Mot bakgrund av det stora intresse som finns på marknaden för Inziles eldrivna transportfordon Pro4 så ökar bolaget takten i den nya fabriken i Västervik. Detta görs genom att ytterligare effektivisera produktionen från och med det tredje kvartalet 2020 och därmed producera 360 fordon.

 -Det är med stor tillfredsställelse som vi ser att vårt nya elfordon Pro4 tagits emot så väl på marknaden. Begränsningen vi ser just nu för vår expansion är helt enkelt kopplad till hur många fordon vi kan leverera till kunderna, säger Inziles VD Ragnar Åhgren. 

Produktionsökningen medför ett ökat behov av rörelsekapital, vilket kräver ytterligare finansiering. Bolaget har arbetat fram en plan för detta i samråd med banker och finansiella rådgivare, vilket har resulterat i en finansiering om 45-50 MSEK via lån samt en riktad nyemission.

- Vi känner oss trygga med denna finansiering som gör att vi löser kapitalbehovet för produktionsökningen, kommenterar Inziles styrelseordförande Johan Svärd. 

Inzile meddelar även att man ingått samarbetsavtal med Bosch omfattande service av Inziles eldrivna arbets- och transportfordon på den svenska marknaden. Elbilstillverkaren har sedan tidigare slutit samarbetsavtal med Siemens Financial Services avseende kundfinansiering av Inziles arbetsfordon. Siemens lösning ger Inziles kunder möjlighet att hyra eller leasa fordonen över en i förväg bestämd tidsperiod. 

På fredagmorgonen presenterade Inzile sin rapport för fjärde kvartalet och helåret 2019. Nettoomsättningen var oförändrat 0 (0) SEK och rörelseresultatet (EBIT) uppgick i fjärde kvartalet till -35,6 (-9,4) MSEK och för helåret till -50,6 (-14,1) MSEK.

Den officiella försäljningsstarten ägde rum den 13 november 2019 i samband och med att fordonet Pro4 visades upp på seminariet ”Miljöbilar i Stockholm”, anordnat av Stockholms Stads Miljöförvaltning.
 • Mar 30, 2020

  Saab drar tillbaka utdelningsförslag

  Nyheter Stor orderstock och långsiktiga affärer har hittills skonat företaget från coronaeffekter, men bolaget utesluter inte negativ påverkan framöver.
  37
 • Mar 30, 2020

  Full fart hos teknikkonsulten

  Nyheter I januari öppnades dörrarna till ett nytt kontor i Gävle, efter två månader är flera intressanta projekt redan i rullning.
  103
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Teknik

  5th Axis sätter en ny standard för 5-axlig bearbetning

  För tre år sedan introducerade Partille Tool ett helt nytt fabrikat på den svenska marknaden, amerikanska 5th Axis. Nu släpps flera nyheter inom uppspänning som hjälper till att öka produktivitet och lönsamhet.
  23