Inzile fabrik

Foto: Inzile.

Jun 1, 2020

Svenska elbilstillverkaren rekryterar i Tranås


Sätter upp en ny FoU-enhet i Tranås med eget utvecklingsteam.

Ellastbilstillverkaren Inzile förstärker organisationen genom att starta en egen R&D- enhet i Tranås. Från fjärde kvartalet i år anställs ett tekniskt utvecklingsteam om 12 personer.

Teamet har under ett antal år arbetat som ett fristående utvecklingsbolag inom en välkänd global tysk koncern med ett totalansvar från konceptutveckling till produktionssättning. Gruppen har en lång historik av lyckade produktlanseringar bakom sig. Fokus har legat på utveckling av arbetsfordon i 2-6-tonsklassen för transporter och renhållning i stadsmiljö.

Personerna i teamet har avancerade kunskaper och erfarenhet inom utveckling, simulering, produktionsberedning, prototypbyggnation, fältprovning, certifiering och validering av gaturegistrerade arbetsfordon. Det nya teamet i Tranås kompletterar Inziles nuvarande organisation genom att ersätta konsulter och i viss mån även leverantörer av påbyggnadsskåp. Inzile kommer stå redo inför 2021 med kapacitet att internt utveckla nästa generations utsläppsfria transportfordon för storstäder. Förutom att bolaget nu bygger upp en egen specialistkompetens innebär detta steg kostnadsbesparingar.

Den snabba förändring som för närvarande pågår i många städer innebär att Inziles marknad ökar med samma hastighet. Förändringen, som främst drivs av regulatoriska krav, leder till ett ökat behov av mindre och utsläppsfria fordon. Den tekniska resursförstärkningen, som blir en genväg för Inzile i uppbyggnaden av en egen utvecklingsenhet, kommer att innebära att ”time to market” minskar. 

Inzile Pro4 är en eldriven lätt lastbil som har utvecklats i syfte att skapa förutsättningar för smarta och fossilfria städer. Elektriska arbetsfordon (EUV) är en nischmarknad inom fordonsindustrin som väntas växa snabbt de kommande åren. Bland kundgrupperna märks fastighetsbolag, transportföretag och e-handlare som vill eliminera utsläppen i städerna, samt kommuner och parkförvaltningar. 

FoULoading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT