Inzile

Ragnar Åhgren, Inziles vd och huvudägare till vänster. Foto: Inzile.

Jun 28, 2019

Svenska lätta ellastbilen ska tillverkas i nya lokaler i Västervik


Målsättningen är serieproduktion av 60 lastbilar innan årets slut.

Elfordonsföretaget Inzile AB, listat på Nasdaq First North, meddelar idag att man ingått avtal med Södra Infartens Företagscenter om hyra av nya, större produktionslokaler i Västervik. Det framgår av ett pressmeddelande.

Hyresavtalet är ett viktigt led i Inziles nästa fas, där man har för avsikt att redan under senhösten 2019 påbörja serieproduktionen av den fossilfria transportbilen PRO4 i de nya lokalerna. Serieproduktionen kommer att finansieras med medel från Inziles kraftigt övertecknade spridningsemission som genomfördes inför listningen på Nasdaq First North.

Inzile PRO4 är en eldriven lätt lastbil i segmentet upp till 3,5 ton som har utvecklats i syfte att skapa förutsättningar för smarta och fossilfria städer. Elektriska arbetsfordon (EUV) är en nischmarknad inom fordonsindustrin som väntas växa starkt de kommande åren.

Utvecklingen av Inzile PRO4 har skett på Göteborgskontoret där de främsta ingenjörerna inom fordonsindustrin finns, samt på huvudkontoret i Västervik där produktionen sker. 

–Transportföretag och e-handlare som vill eliminera utsläppen för ”the last mile” är en av våra kundgrupper. Den andra är kommuner och parkförvaltningar, förklarar Ragnar Åhgren.

De nya hyreslokalerna omfattar drygt 2 000 kvm produktions och kontorsyta som utifrån såväl geografiskt läge som uppbyggnad passar företaget mycket bra. Lokalerna förväntas på sikt kunna ha kapacitet att producera upp till 1 000 fordon per år. Inzile har som målsättning att serieproduktionen av PRO4 ska omfatta 60 stycken fordon till utgången av 2019. Flytt till de nya lokalerna sker redan 1 juli 2019. 

–Vi är mycket glada över att få tillgång till dessa betydligt större och mer ändamålsenliga lokaler och ser fram emot att inleda serieproduktionen av PRO4.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT