Matts Spångberg, SVMF. Foto: SVMF.

May 14, 2020

Investeringsvilja finns – men företagen avvaktar


Nu är det lite spridda skurar...säger Matts Spångberg SVMF- branschorganisationen för importörer och leverantörer av verktygsmaskiner, plåtbearbetningsmaskiner, verktyg, test- och mätverktyg samt automation och robot i Sverige

I en artikel i Svensk Verkstad Magasin i slutet av april kom kunniga röster till tals angående läget om industrins investeringar inom maskin- och verktygs-sidan.

Månaderna innan Corona-pandemin spred sig över världen och Sverige, investerade svenska underleverantörer ordentligt i maskiner och verktyg.

– Och även ett par-tre veckor in i pandemin, konstaterade Matts Spångberg på SVMF. Sedan har det blivit spridda skurar...

Spångberg noterar att maskinsidan vek neråt ganska omgående en bit in i krisen, medan verktygssidan istället vände uppåt tvärt.

– Verktygsleverantörerna gick upp kraftigt i början. Mycket tror jag beroende på att tillverkande företag valde att bygga egna lager då de var rädda för att det skulle bli tvärstopp. Dessa förutseende företag drev upp marknaden och det var vissa leverantörer som gick upp både 20 och 30 procent.

– Sedan har det blivit väldigt spridda skurar. De som jobbar hårt mot automotive har ju blivit väldigt drabbade då både Volvo och Scania stängt ner i princip helt och hållet.

– De som är inriktade till andra typer av industri är inte lika hårt drabbade även om de naturligtvis är berörda av pandemin också. Där är det många som fortsätter sin tillverkning.

– Men det är naturligtvis få som driver igenom sina investeringsbudgetar när att är så osäkert som nu.

Många parametrar

Enligt Spångberg finns det många parametrar kring situationen med stillastående fabriker. Inte bara det faktum att bilfabrikerna inte får sina delar från Kina då produktionen inledningsvis låg nere helt.

– Nu är produktionen igång i Kina igen, men nu är problemet distributionen istället. Det står containrar fulla med kompnenter till alla kategorier på hamnarna i Asien och det ligger båtar på redden som inte får gå in med tomma containrar .

– En annan orsak till att bilfabrikerna väljer att stänga har säkert också med smittorisken att göra. Utmed monteringslinan står folk tätt och att minska smittorisken kan alltså vara en anledning. Att dra ner hastigheten på bandet kunde vara en åtgärd för att hålla verksamheten igång, men det har man nog inte betraktat som en framkomlig väg.

– En annan parameter är konsument-
ledet. Även om produkterna produceras nu, så finns det ingen som köper dem.

Stärk konkurrenskraften

I en framtid, då pandemin är över och de stora företagen kanske väljer att i större utsträckning än idag lägga produktionen på svenska leverantörer, bör underleverantörerna vara beredda.

– En sak är väldigt tydlig; kan man i den paus vi har nu automatisera svensk industri så har industrin en bättre uppstartsträcka efter krisen.

– Samtidigt gissar jag att även den delen är svårhanterlig just nu, eftersom det kanske inte går att få fram saker för att kunna automatisera när det ser ut som det gör.

– Tänker man rätt för framtiden så är det klart att en mer automatiserad industri i Sverige kommer att vara mer konkurrenskraftig.

– Vi är väldigt väl automatiserade när det gäller storföretagen, men underleverantörerna och småföretagen har en bit kvar att gå.

Upp - och ner

Weine Werlevik på Iscar Sverige bekräftar att verktygssidan fick en boost i orderingången under inledningen av pandemin.

– Mars 2020 var den näst bästa månaden på 30 år, säger han.

– Det beror på att många passade på att bunkra verktyg då ingen visste vad som skulle hända.

Det var alltså ett tillstånd som inte skulle bestå särskilt länge.

– April hittills visar en halvering mot samma period förra året.

Tappet återfinns i första hand hos automotive-företag som Volvo och Scania, där produktionen helt eller nästan helt stannade. På samma sätt drabbades dess underleverantörer.

– De som klarat sig bäst och som fortfarande lägger beställningar är de företag som inte levererar till automtive, konstaterar Werlevik.

Iscar tillhör företagen som utnyttjar arbetstidsförkortning och "fältarbetarna" ligger företrädesvis på 40 procent, medan ekonomi och kundsupport jobbar 60 procent.

– Eftersom vi har ett starkt moderbolag i ryggen klarar vi oss ganska bra, men vi hoppas att det här inte ska hålla på alltför länge.

Weine Werlevik, vd Iscar Sverige.

Ingen rusch

När Corona-epidemin drabbade landet märktes det ganska snart i orderböckerna hos maskinsäljarna. En av dessa är Stenbergs i Jönköping.

– Det är ingen rush direkt, konstaterar Pierre Huss, försäljningschef.

– En och annan leverans har vi förstås fortfarande, men marknaden är ganska avvaktande just nu när allt är så osäkert. Därför blir det naturligt en avmattning under den här perioden.

Pierre Huss, försäljningschef Stenbergs.

– Det rullar på hos våra kunder om än långsammare än vanligt. Värst drabbade är naturligtvis de som jobbar mot fordonsindustrin där det har stannat helt.

– Det är tufft för många, men det är så här långt inte oöverstigligt, säger Huss.

Källa: Svensk Verkstad Magasin.

Bilder

Matts Spångberg, SVMF.

Weine Werlevik, Iscar.

Pierre Huss, Stenbergs.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT