Jonas Samuelsson. Foto: Electrolux.

Feb 2, 2021

Investeringar i hemmet ger skjuts åt Electrolux


Stark försäljning och starkt resultat inom samtliga affärsområden.

När vitvarujätten Electrolux på tisdagen lämnade sin delårsrapport för fjärde kvartalet redovisades stark försäljning och starkt resultat inom samtliga affärsområden.

Den organiska försäljningen ökade med 17,5%, till följd av en fortsatt hög nivå av investeringar i hemmet men även en positiv utveckling av mix och pris. Nettoomsättningen uppgick i fjärde kvartalet till 33 902 Mkr (32 011).

Rörelseresultatet uppgick till 2 498 Mkr (960), motsvarande en marginal på 7,4% (3,0) och alla affärsområden förbättrade sina resultat och levererade marginaler långt över 6%. Här var högre priser och innovativa högmarginalprodukter viktiga drivkrafter.

Periodens resultat uppgick till 1 860 Mkr (366) och resultat per aktie uppgick till 6,47 kr (1,27).

"Året var mycket volatilt med ett utmanande första halvår följt av en betydande återhämtning under det andra halvåret. Det resulterade i en stark ekonomisk förbättring för helåret med en rörelsemarginal på 5,0% (2,7). Den organiska försäljningstillväxten på 3,2% drevs av förbättrad mix genom försäljning av mer innovativa premiumprodukter samt av högre nettopriser. Eftermarknadsförsäljningen, ett av våra strategiska fokusområden, ökade med 13% och stod för cirka 7% av koncernens försäljning," skriver vd Jonas Gustafsson i rapporten.

Företaget förväntar sig fortsatt stark konsumentefterfrågan under det första halvåret 2021.

"Dessutom är återförsäljarnas lager för närvarande generellt låga. Vi förväntar oss därför att efterfrågan under första halvåret 2021 kommer att vara över normal säsongsnivå på våra huvudmarknader, även om kapacitet och komponenttillgänglighet sannolikt kommer att förbli begränsande faktorer," skriver Jonas Gustafsson.

"Kontinuerliga kostnadsförbättringar och genomförandet av vårt produktionsinvesteringsprogram, i synnerhet från vår nya kylskåpsfabrik i Anderson, kommer att öka kostnadseffektiviteten under 2021. Det kommer dock delvis att motverkas av högre logistikkostnader samt omställningseffekter när vi rampar upp fler fabriker inom vårt produktionsinvesteringsprogram mot årets senare del. Eftersom vi även planerar att öka investeringarna i innovation/marknadsföring, givet att marknadsförutsättningarna förblir gynnsamma, förväntas vår totala nettokostnad att öka 2021."

Styrelsen föreslår en utdelning för 2020 på 8,00 kr (7,00) per aktie.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT