Lisa Bondesson. Foto: Sveriges Ingenjörer.

Oct 26, 2017

Ingenjörstäta företag nedprioriterar kompetensutveckling för sina anställda


- De stora ingenjörsbehoven kan minskas genom att företagen rekryterar ingenjörer som idag står utanför arbetsmarknaden och utbildar dem inom företaget, menar Lisa Bondesson, utredningschef på Sveriges Ingenjörer.

Högkonjunkturen ger avtryck i ett rekordstark ekonomiskt läge för landets industri- och tjänsteföretag. Trots stora kompetensbehov satsar endast 57 procent av dem på kompetensutveckling. Detta enligt höstens innovations- och konjunkturapport från Sveriges Ingenjörer.

Rapporten visar att många ingenjörstäta företag väljer att nedprioritera kompetensutvecklingen för sina anställda. Bara drygt hälften (57 procent) av dem har en avsatt budget på området. Företagens satsningar på kompetensutveckling har dessutom sjunkit de senaste fem åren.

– Utan kompetenssatsningar riskerar produktutvecklingen och innovationstakten i företagen att minska. Med dagens snabba tekniska utveckling krävs ständigt högre kompetensnivå för att hänga med. Vi ser att om företag har en långsiktig plan för kompetensutveckling så är sannolikheten större att de är lönsamma, säger Lisa Bondesson, utredningschef på Sveriges Ingenjörer. 

Den rekordstarka ekonomin ger avtryck i stor arbetsbörda för många ingenjörer: hela 56 procent uppger att belastningen är för hög. Samtidigt efterfrågar företagen alltmer specialiserad kompetens vid anställningar.

– Företagen behöver satsa smart för att hantera sina kompetensbehov och för att säkra en hållbar arbetssituation för medarbetarna. De stora ingenjörsbehoven kan minskas genom att företagen rekryterar ingenjörer som idag står utanför arbetsmarknaden och utbildar dem inom företaget. Vi kommer nu att inleda en dialog med arbetsgivare och medlemmar runt om i landet för att se vad vi kan göra tillsammans, säger Lisa Bondesson.

Rapporten finns bifogad men går även att läsa här .  

Innovations- och konjunkturrapporten utgår ifrån 92 000 ingenjörsmedlemmar i det svenska näringslivet.  Totalt har fackligt förtroendevalda i 645 små, medelstora och stora företag fått enkäten.
  • Apr 24, 2019

    Svensk basindustri halkar efter

    Nyheter Svensk basindustri har inte tillräckligt bra förutsättningar jämfört med konkurrentländerna. En rad faktorer gör att Sverige halkar efter.
    35
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT