Helena Stjernholm. Foto: Industrivärden.

Helena Stjernholm. Foto: Industrivärden.

May 11, 2021

Industrivärden säljer hela innehavet i SSAB


Öppnar för alternativa investeringar.

Industrivärden meddelade sent på måndagkvällen att bolaget avyttrat hela sitt aktieinnehav i stålföretaget SSAB om 44 334 933 A-aktier för 45,53 kronor per A-aktie, motsvarande en total försäljningslikvid om 2.019 mnkr.

Avyttringen har skett genom en så kallad accelererad bookbuilding-process riktad till institutionella investerare. De avyttrade aktierna motsvarar 4,3 procent av kapitalet och 11,8 procent av röstetalet i SSAB.

I en kommentar till försäljningen säger Industrivärdens vd, Helena Stjernholm:

-Industrivärden har varit en långsiktig och engagerad ägare med ett betydande aktieinnehav i SSAB sedan 1994. Inom ramen för vår ägarroll har vi aktivt deltagit i flera viktiga utvecklingssteg, såsom till exempel inriktningen mot produktområden med högre marginal, ökat hållbarhetsfokus samt förvärven av amerikanska IPSCO och finska Rautaruukki. SSAB är idag en framstående aktör inom specialstål med en ledande position i utvecklingen av fossilfritt stål. I april 2018 avyttrade vi drygt hälften av vår investering i SSAB och nu har det återstående innehavet sålts. Därmed frigör vi kapital till alternativa investeringar.

Morgan Stanley har varit Sole bookrunner och Carnegie har varit Co-bookrunner i samband med transaktionen. Vem som är köpare framgår inte. Störst ägare i stålföretaget är LKAB.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

  • Lydia Capolicchio modererade Välkommen Robot. Reportage

    "Våga ta steget till automation"

    Produktionstrender, inspirerande robotcase och säkerhet var några av punkterna när SIS samlade till årets robotevent.
    117