Sep 5, 2018

Industrins orderingång svingade upp


Här är branschen som i särklass ökade mest i juli.

Industrins totala orderingång ökade med 9,8 procent i juli 2018 jämfört med juni, i säsongrensade tal. Jämfört med juli föregående år ökade orderingången med 9,4 procent i kalenderkorrigerade tal.

En majoritet av industrins delbranscher visade positiv utveckling på månadsbasis i säsongrensade tal.

Störst ökning uppvisades av motorfordonsindustrin som ökade med 58,1 procent jämfört med juni. Utvecklingen i den totala orderingången var positiv på både hemma- och exportmarknaden. Jämfört med juni ökade hemmamarknaden med 6,7 procent och exportmarknaden ökade med 11,5 procent, båda i säsongrensade tal.

På årsbasis ökade den totala orderingången med 9,4 procent i jämförelse med juli 2017, i kalenderkorrigerade tal. Orderingången från kund i Sverige ökade med 5,4 procent och från kund i utlandet ökade den med 12,2 procent.

Hittills i år har den totala orderingången varit 2,1 procent högre än motsvarande period, januari-juli 2017, i kalenderkorrigerade tal. Hemmamarknaden ökade med 1,7 procent och exportmarknaden ökade med 2,4 procent.

Siffrorna för juli är preliminära. Sedan föregående publicering har den säsongrensade månadsutvecklingen i juni jämfört med maj reviderats upp med 0,7 procentenheter till en månadsutveckling på -5,1 procent. Den kalenderkorrigerade utvecklingen i juni jämfört med juni året innan har reviderats upp med 1,2 procentenheter till en årsutveckling på -2,3 procent.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT