Breddabilden Jonas Bilberg

Foto: Bredda Bilden/Jonas Bilberg.

Apr 8, 2021

Industrins orderingång ökar


En majoritet av industrins delbranscher visade positiv utveckling i februari.

Industrins totala orderingång ökade med 0,3 procent i februari 2021 jämfört med januari, i säsongrensade tal. Jämfört med februari föregående år ökade orderingången med 5,3 procent i kalenderkorrigerade tal.

En majoritet av industrins delbranscher visade positiv utveckling på månadsbasis i säsongrensade tal.

Störst ökning uppvisades av gruvor och mineralutvinningsindustrin som ökade med 9,7 procent jämfört med januari. Utvecklingen i den totala orderingången var positiv på hemmamarknaden och negativ på exportmarknaden. Jämfört med januari ökade hemmamarknaden med 1,1 procent medan exportmarknaden minskade med 0,7 procent, båda i säsongrensade tal. För januari-februari var ökningen 9,1 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Industrin för motorfordon ökade med 14 procent i januari-februari, jämfört med motsvarande period föregående år och elektronikindustrin ökade med 15,6 procent.

Orderingången ökade på årsbasis
På årsbasis ökade den totala orderingången med 5,3 procent i jämförelse med februari 2020, i kalenderkorrigerade tal. Orderingången från kund i Sverige minskade med 0,6 procent och från kund i utlandet ökade den med 9,6 procent.

Hittills i år har den totala orderingången varit 6,7 procent högre än motsvarande period, januari-februari 2020, i kalenderkorrigerade tal. Hemmamarknaden minskade med 0,3 procent och exportmarknaden ökade med 10,9 procent.

SCBLoading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT