Jun 5, 2018

Industrins orderingång ökar


Exporten lyfter siffrorna.

Industrins totala orderingång ökade med 2,6 procent i april 2018 jämfört med mars, i säsongrensade tal. Jämfört med april föregående år ökade orderingången med 3,2 procent i kalenderkorrigerade tal.

En majoritet av industrins delbranscher visade negativ utveckling på månadsbasis i säsongrensade tal. Störst minskning uppvisades av aggregatet för kemisk- och läkemedelsindustri som minskade med 13,0 procent jämfört med mars.

Utvecklingen i den totala orderingången var negativ på hemmamarknaden och positiv på exportmarknaden. Jämfört med mars minskade hemmamarknaden med 1,7 procent medan exportmarknaden ökade med 5,3 procent, båda i säsongrensade tal.

På årsbasis ökade den totala orderingången med 3,2 procent i jämförelse med april 2017, i kalenderkorrigerade tal. Orderingången från kund i Sverige minskade med 1,9 procent och från kund i utlandet ökade den med 7,6 procent.

Hittills i år har den totala orderingången varit 1,3 procent högre än motsvarande period, januari-april 2017, i kalenderkorrigerade tal. Hemmamarknaden ökade med 0,9 procent och exportmarknaden ökade med 1,7 procent.

Siffrorna för april är preliminära. Sedan föregående publicering har den säsongrensade månadsutvecklingen i mars jämfört med februari reviderats upp med 0,1 procentenheter till en månadsutveckling på -1,6 procent. Den kalenderkorrigerade utvecklingen i mars jämfört med mars året innan har reviderats ned med 1,3 procentenheter till en årsutveckling på -3,2 procent.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

  • Teknik

    Dubbelt slipar bättre

    Beprövad TYROLIT-teknik med betydande förbättringar – det är nya TWIN FLAP-lamellrondellen.
    12